Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Alert prawny: Nowy obowiązek umieszczania na opakowaniach oznaczeń wskazujących na sposób selektywnego zbierania odpadów


5 sierpnia 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, zawierający m.in. propozycje nowych przepisów nakładających na przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach obowiązek umieszczania na opakowaniach oznaczeń wskazujących na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów, a także stosowania alfabetu Braille’a.

 

Projektowane przepisy wprowadzają nowy rodzaj oznakowania opakowań. Wzór nowych oznaczeń powinien, poprzez formę graficzną lub tekstową, wskazywać nabywcom opakowań rodzaj frakcji odpadów, do których należy opakowania przyporządkować w procesie selektywnej zbiórki odpadów.

 

Na dzień dzisiejszy nie obowiązują szczegółowe wytyczne dotyczące oznaczeń, o których mowa w projektowanych przepisach. Wzory tych oznaczeń powinny zostać określone – po wejściu w życie nowelizacji u.g.o.o. – przez Ministra właściwego do spraw klimatu. Niemniej na podstawie brzmienia obecnych i przyszłych przepisów można określić ogólne wymagania jakim powinny odpowiadać zapowiadane oznaczenia.

 

Po więcej zapraszamy do lektury alertu prawnego.

 

Michał Zachorski

radca prawny
Umów konsultację

Alert prawny: Nowy obowiązek umieszczania na opakowaniach oznaczeń wskazujących na sposób selektywnego zbierania odpadów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

13 / 9 / 2021

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ