Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Alert prawny: Odpowiedzialny recykling w nowej formule OOP


5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, zawierający m.in. propozycję nowych przepisów na mocy, których dotychczasowe organizacje odzysku opakowań zostaną przekształcone w organizacje odpowiedzialności producentów (OOP).

 

Powyższy projekt ustawy przewiduje m.in. zmianę aktualnego brzmienia art. 27-31 nowelizowanej ustawy [dalej: u.g.o.o.] oraz dodanie nowych art. 31a-31h do u.g.o.o. Proponowane przepisy zmieniają wysokość minimalnego kapitału zakładowego jaki organizacje odpowiedzialności producentów będą musiały pokryć wkładem pieniężnym oraz wprowadzają obowiązek posiadania przez OOP zezwolenia na prowadzenie działalności. Dodatkowo projektodawca w zaktualizowanym art. 17 u.g.o.o. powierzy OOP wykonywanie – w zastępstwie przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach – obowiązku zapewnienia poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw klimatu. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

Po więcej zapraszamy do lektury alertu prawnego.

 

Jakub Zemła

konsultant prawny
Umów konsultację

Alert prawny: Odpowiedzialny recykling w nowej formule OOP

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

25 / 11 / 2021

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ