Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Dofinansowanie unijne na ochronę IP w Twoim przedsiębiorstwie – zaoszczędź aż do 1000 €


Fundusz dla MŚP „Idee Powered for Business” – to już kolejna edycja programu dotacji utworzona w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, zachęcająca do uzyskiwania ochrony praw na dobrach niematerialnych.

 

Program oferuje wsparcie finansowe dla unijnych MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej) w celu ochrony ich praw własności intelektualnej. Dofinansowanie stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej realizowaną przez Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) we współpracy z europejskimi krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej. Wsparcie finansowe oferowane jest za pośrednictwem funduszu MŚP w formie bonów IP, które obejmują różne opłaty, usługi i prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i wzory. Od momentu uruchomienia inicjatywy w 2021 roku, wpłynęły wnioski od ponad 35.000 MŚP, a wskaźnik zadowolenia użytkowników wyniósł aż 94%.

 

Wniosek o dofinansowanie może złożyć właściciel unijnego przedsiębiorstwa, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu.

 

 

Na czym polega wsparcie?

W nowej edycji programu można składać wnioski w ramach dwóch bonów:

  • BON 1 – Usługi pre-diagnostyki IP,
  • BON 2 – Ochrona IP – zgłoszenie znaków towarowych oraz wzorów.

W Funduszu MŚP 2022 oba te działania mieściły się w ramach jednego bonu.

 

Jak zwykle beneficjenci otrzymają do 90% zwrotu kosztów:

  • BON 1: 90% zniżki na usługi IP Scan obejmującą fachowe porady i wskazówki dotyczące strategii w zakresie własności intelektualnej, co pozwoli zaoszczędzić do 1.350 EUR.
  • BON 2: 75% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru na poziomie UE, krajowym i regionalnym oraz 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru poza UE, co pozwala zaoszczędzić do 1.000 EUR.

Nasi Klienci najczęściej korzystają z BONU 2, który pozwala im obniżyć koszty uzyskiwania ochrony IP.

 

 

Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Fundusz MSP 2023 został powołany na okres od 23 stycznia 2023 roku do 8 grudnia 2023 roku. W przypadku wykorzystania wszystkich środków przed końcem okresu składania podań, system online zostanie zamknięty, a wnioskodawcy zostaną o tym poinformowani na stronie SME FUND. Dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W ciągu roku Fundusz przeznaczy na dotacje łącznie 27,1 mln euro. Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w wysokości maksymalnie 2.350 EUR, jeżeli skorzysta z BONU 1 oraz BONU 2.

 

Co ważne przyznanie dotacji nie koliduje z innymi dofinansowaniami uzyskanymi przez przedsiębiorców. Można ją otrzymać nawet, jeżeli jest się beneficjentem innych programów pomocowych. Należy pamiętać, że bony nie obowiązują wstecz. Koszty za działania zrealizowane przed otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu nie mogą być refundowane.

 

 

Skontaktuj się

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie składania wniosków Ideas Powered for Business lub chcesz omówić potrzeby związane ze znakami towarowymi i projektami Twojej firmy lub działania, które są najbardziej korzystne dla wykorzystania i ochrony Twoich praw własności intelektualnej, skontaktuj się z nami.

Dofinansowanie unijne na ochronę IP w Twoim przedsiębiorstwie – zaoszczędź aż do 1000 €

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

25 / 1 / 2023

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ