Obszary praktyk

Branża bankowa

Sektor bankowy podlega ścisłej regulacji i nadzorowi w zakresie funkcjonowania podmiotów, zakresu świadczonych usług, ich sprzedaży oraz outsourcingu. Bankowość jest ściśle związana z systemem ochrony konsumentów oraz ochroną danych osobowych, a znamienitą rolę w działalności bankowej odgrywają nowe technologie i związane z tym zagrożenia, w tym cyberprzestępczość. Na sektor bankowy silnie oddziałuje również zasada swobodnego przepływu kapitału i usług w ramach Unii Europejskiej. Jednocześnie usługi bankowe są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw. Właściwie ułożona struktura finansowania, warunki kredytu, formy i zakres zabezpieczeń, stanowią istotny czynnik od którego zależy pomyślny rozwój przedsiębiorstwa lub sukces i bezpieczeństwo w realizacji transakcji. Z drugiej strony, w toku wieloletnich stosunków z bankiem, pojawia się potrzeba przeprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych i wynegocjowania nowych zasad współpracy. We wszystkich tych obszarach wspieramy od lat naszych Klientów.

 

Kancelaria zapewnia stałą obsługę kilku banków krajowych w każdym aspekcie działalności. Doradzaliśmy w procesie tworzenia i łączenia się banków. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli jako doradcy w zakresie procesu legislacyjnego związanego z wdrożeniem w polskim sektorze bankowym regulacji CDR IV / CRR, a także w zakresie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W skład naszego Zespołu Prawa Bankowego wchodzą specjaliści, w tym radcowie prawni, z długoletnim doświadczeniem w pracy w bankach.

Skontaktuj się

Paweł Cioban

radca prawny

email: p.cioban@ostrowski-legal.net

tel: +48 727 591 189

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Paweł Cioban

radca prawny

Magdalena Grabarska

radca prawny

Oferujemy:

  • sektor bankowy – Bieżąca obsługa banków Doradzamy podmiotom z sektora bankowego w każdym aspekcie działalności. Przygotowujemy i reprezentujemy naszych Klientów w negocjowaniu umów kredytowych, w tym według wzorca LMA, wspieramy ich w procesach reklamacyjnych, przeprowadzamy audyty prawne kredytobiorców, zabezpieczeń, wierzytelności. 
  • sektor bankowy – Doradztwo w obszarze regulacyjnym Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed komisją nadzoru finansowego, doradzamy w zakresie zmian statutowych, organizacyjnych. Udzielamy wsparcia w dostosowaniu się do nowych wymogów prawnych, przygotowujemy akty wewnętrzne. 
  • sektor bankowy – Doradztwo w procesach tworzenia, łączenia oraz restrukturyzacji Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w procesach tworzenia i przejęć banków. W odniesieniu do banków spółdzielczych doradzamy w realizacji procesów związanych z uzyskaniem statusu banku funkcjonującego poza zrzeszeniem banków oraz w ramach struktury IPS. 
  • sektor bankowy – Doradztwo legislacyjne Nasi prawnicy mają szerokie doświadczenie w zakresie występowania jako konsultant banków w procesie legislacyjnym dotyczącym projektowanych regulacji z zakresu sektora bankowego. 
  • sektor bankowy – Prowadzenie windykacji należności na etapie przedegzekucyjnym, sądowym, egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym Dobrowolne uregulowanie należności przez dłużnika jest najkorzystniejszym sposobem zaspokojenia roszczeń Klienta. Kancelaria prowadzi z kontrahentami swoich Klientów negocjacje w sprawie ugodowego zakończenia sprawy. Niemniej jednak, w przypadku braku porozumienia, podejmujemy działania prawne zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym oraz egzekucyjnym, mające na celu dochodzenie roszczenia. Reprezentujemy Klientów także w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. 
  • Doradztwo dla klientów banków – Przygotowanie i negocjowanie dokumentacji dotyczącej udzielenia finansowania, w tym pełnej dokumentacji kredytowej, dokumentacji związanej z emisją obligacji i dokumentacji zabezpieczeń
  • Doradztwo dla klientów banków – Wydawanie opinii prawnych dla potrzeb podmiotów finansujących
  • Doradztwo dla klientów banków – Analizę i potwierdzenie spełnienia warunków udzielonego finansowania
  • Doradztwo dla klientów banków – Przygotowanie i negocjowanie dokumentacji związanej z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności oraz dotyczącej rozliczeń transakcji, w tym umów rachunków typu escrow oraz rachunków powierniczych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ