Obszary praktyk

Branża budowlana

Od lat jesteśmy doradcami przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży budowlanej. Zapewniając pomoc prawną indywidualnym inwestorom, przedsiębiorcom i podmiotom publicznym, doradzaliśmy przy realizowanych przez nich inwestycjach o różnych rozmiarach, funkcjach i charakterystyce. Braliśmy udział w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych z zakresu m.in. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami, infrastruktury drogowej, górniczej i przesyłowej, obiektów przemysłowych oraz przedsięwzięć deweloperskich. Mamy bogate doświadczenie w doradztwie przy realizacjach i komercjalizacji obiektów handlowych oraz biurowych. Z sukcesem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach i sporach związanych z przedsięwzięciami i kontraktami budowlanymi.

Skontaktuj się

Michał Zachorski

radca prawny

email: m.zachorski@ostrowski-legal.net

tel: +48 608 699 488

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Michał Zachorski

radca prawny

Agata Chodkowska

radca prawny

Piotr Folgier

radca prawny

Marcin Krajnik

radca prawny

Jakub Zemła

konsultant prawny

Oferujemy:

  • Kompleksowe doradztwo prawne dla wszelkich podmiotów biorących udział w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji budowlanych
  • Pomoc prawną przy sporządzaniu i negocjowaniu umów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, dostawcami materiałów i usług oraz instytucjami finansującymi Doradzając naszym Klientom w tym zakresie, zawsze mamy na uwadze optymalizację rozwiązań kontraktowych. Opracowujemy warunki kontraktowe i wspieramy negocjacje dotyczące umów opartych na wzorach FIDIC.
  • Doradztwo przy wyborze wykonawców umowy o roboty budowlane lub przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w trybie zamówień publicznych lub projektów finansowych ze środków europejskich
  • Kompleksowe doradztwo prawne związane z zarządzaniem kontraktami budowlanymi oraz bieżącą obsługę prawną w trakcie realizacji inwestycji Ściśle współpracujemy z kadrą zarządzającą budowami i prowadzimy dla niej szkolenia. Opiniujemy zdarzenia wpływające na odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego i dbamy o ich należyte dokumentowanie, w tym między innymi, opiniujemy i nadzorujemy relacje z podwykonawcami.
  • Reprezentację projektantów, inwestorów i wykonawców w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących inwestycji budowlanych, między innymi dotyczących uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych
  • Pełną obsługę prawną w sporach pomiędzy uczestnikami inwestycji budowlanych Doradzamy wykonawcom i inwestorom w zakresie zgłaszania oraz weryfikacji roszczeń w trakcie wykonywania kontraktów. Reprezentujemy strony przed Komisją Rozjemczą, a także zapewniamy zastępstwo procesowe w ramach sporów sądowych i arbitrażowych w sprawach o roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem sporów w ramach warunków kontraktowych FIDIC.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ