Obszary praktyk

Branża budowlana

Od lat jesteśmy doradcami przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży budowlanej. Zapewniając pomoc prawną indywidualnym inwestorom, przedsiębiorcom i podmiotom publicznym, doradzaliśmy przy realizowanych przez nich inwestycjach o różnych rozmiarach, funkcjach i charakterystyce. Braliśmy udział w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych z zakresu m.in. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami, infrastruktury drogowej, górniczej i przesyłowej, obiektów przemysłowych oraz przedsięwzięć deweloperskich. Mamy bogate doświadczenie w doradztwie przy realizacjach i komercjalizacji obiektów handlowych oraz biurowych. Z sukcesem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach i sporach związanych z przedsięwzięciami i kontraktami budowlanymi.

Skontaktuj się

Michał Zachorski

radca prawny

email: m.zachorski@ostrowski-legal.net

tel: +48 608 699 488

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Michał Zachorski

radca prawny

Agata Chodkowska

radca prawny

Jakub Kobyliński

radca prawny

Piotr Folgier

radca prawny

Marcin Krajnik

radca prawny

Mateusz Kozanecki

radca prawny

Lidia Mucha

radca prawny

Jakub Zemła

konsultant prawny

Oferujemy:

  • Kompleksowe doradztwo prawne dla wszelkich podmiotów biorących udział w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji budowlanych
  • Pomoc prawną przy sporządzaniu i negocjowaniu umów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, dostawcami materiałów i usług oraz instytucjami finansującymi Doradzając naszym Klientom w tym zakresie, zawsze mamy na uwadze optymalizację rozwiązań kontraktowych. Opracowujemy warunki kontraktowe i wspieramy negocjacje dotyczące umów opartych na wzorach FIDIC.
  • Doradztwo przy wyborze wykonawców umowy o roboty budowlane lub przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w trybie zamówień publicznych lub projektów finansowych ze środków europejskich
  • Kompleksowe doradztwo prawne związane z zarządzaniem kontraktami budowlanymi oraz bieżącą obsługę prawną w trakcie realizacji inwestycji Ściśle współpracujemy z kadrą zarządzającą budowami i prowadzimy dla niej szkolenia. Opiniujemy zdarzenia wpływające na odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego i dbamy o ich należyte dokumentowanie, w tym między innymi, opiniujemy i nadzorujemy relacje z podwykonawcami.
  • Reprezentację projektantów, inwestorów i wykonawców w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących inwestycji budowlanych, między innymi dotyczących uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych
  • Pełną obsługę prawną w sporach pomiędzy uczestnikami inwestycji budowlanych Doradzamy wykonawcom i inwestorom w zakresie zgłaszania oraz weryfikacji roszczeń w trakcie wykonywania kontraktów. Reprezentujemy strony przed Komisją Rozjemczą, a także zapewniamy zastępstwo procesowe w ramach sporów sądowych i arbitrażowych w sprawach o roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem sporów w ramach warunków kontraktowych FIDIC.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ