Obszary praktyk

Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe

Skuteczność wyjścia z kryzysu zależy od aktywności przedsiębiorcy, który dzięki swoim działaniom może stosunkowo wcześnie wykryć zagrożenie niewypłacalności. Aktywność tę wspieramy doradzając od wielu lat Klientom, których firmy stały się niewypłacalne bądź takim statusem są zagrożone. Efektywnie pomagamy tworzyć i realizować plan zmian, w tym ochrony osób zarządzających firmą, elastycznie wykorzystując możliwości rozwiązań ekonomiczno-prawnych na różnych etapach kryzysu finansowego. Negocjacje z wierzycielami, analiza warunków układowych, modyfikacje struktury przedsiębiorstwa, reprezentacja przed sądem i inne nasze działania służą celowi naszych Klientów, jakim jest przebudowa dotychczasowego biznesu, także z wykorzystaniem procedur upadłościowych.

Skontaktuj się

Paweł Cioban

radca prawny

email: p.cioban@ostrowski-legal.net

tel: +48 727 591 189

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Paweł Cioban

radca prawny

Gracjan Wiśniewski

adwokat

Magdalena Grabarska

radca prawny

Marcelina Mikołajczyk

radca prawny

Oferujemy:

  • Reprezentację wierzyciela na etapie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego/złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz w późniejszych fazach postępowania Sporządzamy wnioski ze zgłoszeniem listy wierzytelności, wnioski o wyłączenie z masy upadłości oraz czuwamy nad dalszymi etapami postępowania.
  • Wsparcie dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości przed sądem oraz we współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi Analizujemy sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa w celu przygotowania postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Opracowujemy dokumenty niezbędne do przedłożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i inne pisma procesowe.
  • Przeprowadzenie restrukturyzacji kapitałowej poszczególnych podmiotów prawa handlowego oraz całych grup kapitałowych Doradzamy i pomagamy w procesach przekształcenia, łączenia i podziału spółek prawa handlowego oraz przekształcenia przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w spółki kapitałowe. Pomagamy w realizacji przedsięwzięć restrukturyzacji kapitałowej, w szczególności przejęć kapitałowych, sprzedaży lub aportu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części oraz sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstw.
  • Optymalizację formy lub struktury prawnej i majątkowej podmiotów gospodarczych lub grup kapitałowych pod kątem ryzyka niewypłacalności Pomagamy w zawarciu układu z wierzycielami, negocjujemy i zawieramy ugody pozasądowe z kontrahentami i instytucjami publicznoprawnymi m.in. ZUS, US.
  • Reprezentację wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli Analizujemy propozycje układowe pod kątem korzyści finansowych, wykonalności i zasadności podziału wierzycieli na grupy interesów oraz braków formalnych. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem spotkań, zabezpieczając interes Klientów.
  • Nadzór nad realizacją układu i planów restrukturyzacyjnych Monitorujemy sprawność działań naprawczych występując w charakterze pełnomocników wierzycieli.
  • Obsługę inwestorów, w szczególności w zakresie transakcji nabywania aktywów w postępowaniu upadłościowym w tym dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (pre-pack)
  • Reprezentację naszych Klientów w sporach sądowych, w sporach z syndykami masy upadłości, zarządcami i nadzorcami sądowymi Reprezentujemy członków zarządu spółek kapitałowych w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania spółek w trybie art. 299 k.s.h., w sprawach dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w postępowaniach karnych określonych przepisami k.s.h. oraz k.k. i w sprawach związanych z ustaleniem odpowiedzialności podatkowej.

> DOWIEDZ SIĘ WIECEJ <

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ