Obszary praktyk

Prawo Żywnościowe

Rynek obrotu żywnością jest niezwykle wymagający i wysoce konkurencyjny. Od kilku już lat prawo żywnościowe w Polsce traktowane jest jako wyodrębniona dyscyplina o znaczącym obszarze regulacji bezpieczeństwa i jakości żywności. Podstawowe znaczenie mają tu higiena żywności, znakowanie, reklama i prezentacja. Szczególną rolę pełnią suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Trzeba mieć na uwadze, że produkty te poddane są osobnej regulacji w zakresie ich oznakowania jak i warunków ich wprowadzania do obrotu. Mając na względzie wysokie wymagania jakie stawia rynek, Kancelaria służy fachową poradą i wielopoziomowym wsparciem swoich Klientów.

Skontaktuj się

Piotr Folgier

radca prawny

email: p.folgier@ostrowski-legal.net

tel: +48 502 280 038

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Piotr Folgier

radca prawny

Oferujemy:

  • prowadzenie stałego nadzoru nad przestrzeganiem prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie Klienta
  • sporządzanie opinii w zakresie oznakowania, prezentacji oraz reklamy środków spożywczych
  • dokonywanie weryfikacji poprawności kwalifikacji prawnej produktu
  • przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentów niezbędnych do dokonania prawidłowego zgłoszenia produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego
  • doradztwo i pomoc w formułowaniu odpowiedzi na zapytania Głównego Inspektora Sanitarnego oraz reprezentowanie Klientów we wszelkich postępowaniach przed właściwymi organami
  • asystowanie przy kontroli organów urzędowej kontroli żywności
  • przygotowywanie odpowiedzi na zastrzeżenia wydane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych czy Państwową Inspekcję Sanitarną
  • sporządzanie skarg na decyzje organów zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ