Obszary praktyk

Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne to niezwykle ważna dziedzina prawa dotycząca procedur wydatkowania środków publicznych, która swoim zakresem obejmuje zagadnienia z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego wykonania, skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, kontrolę udzielonych zamówień oraz dyscyplinę finansów publicznych. Kancelaria od lat doradza zarówno podmiotom udzielającym zamówień publicznych (w zakresie udzielenia zamówienia) jak też wykonawcom (w zakresie uzyskania zamówienia).

Skontaktuj się

Artur Kołcz

radca prawny

email: a.kolcz@ostrowski-legal.net

tel: +48 608 467 501

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz

radca prawny

Agata Chodkowska

radca prawny

Patrycja Callaghan

radca prawny

Izabela Banasiak

aplikant radcowski

Artur Kruziński

aplikant radcowski

Laura Brożyna

aplikant radcowski

Oferujemy:

  • kompleksowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, w tym m.in.: pomoc prawną przy wyborze optymalnego trybu udzielenia zamówienia publicznego, przygotowywanie/weryfikacja dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy/projektów umów, wsparcie prawne przy podejmowaniu czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • kompleksowe doradztwo na rzecz Wykonawcy, w tym m.in.: pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, analizę dokumentacji przetargowej na potrzeby Wykonawcy (w tym istotnych postanowień umowy/projektów umów), bieżące wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, analizę zasadności wniesienia środków ochrony prawnej oraz sporządzanie projektów takich środków (odwołania, skargi).
  • opinie, ekspertyzy i konsultacje, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie prawa zamówień publicznych
  • reprezentację (Zamawiającego/Wykonawcy) w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ