Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Opodatkowanie farm wiatrowych niezgodne z Konstytucją – Wyrok TK (K 4/19)


22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) w zakresie, w jakim wprowadził z mocą wsteczną art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy.

 

Chodzi o zmianę zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Przed zmianą podatek należał się gminom od całego urządzenia, natomiast po wprowadzeniu zmian opodatkowaniu podlegały tylko części budowlane elektrowni, co spowodowało obniżenie dochodów wpływających do kasy gminy.

 

Przepisy zostały uchwalone w czerwcu 2018 r. jednak miały zacząć obowiązywać już od stycznia 2018 r., czyli z mocą wsteczną. Spowodowało to, że gminy musiały zwrócić podatnikom nadpłatę podatku za okres od stycznia do czerwca 2018 co negatywnie wpłynęło na budżety wielu gmin.

 

Trybunał uznał, że takie wprowadzenie przepisów narusza konstytucyjną zasadę nieretroaktywności prawa (zasadą lex retro non agit). Zgodnie z wyrokiem Trybunału, niekonstytucyjny przepis straci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy.

 

 

Anna Gonkowska

konsultant prawny
Umów konsultację

Opodatkowanie farm wiatrowych niezgodne z Konstytucją – Wyrok TK (K 4/19)

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

30 / 7 / 2020

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ