Zaawansowane rozwiązanie informatyczne
pozwalające na bezpieczną komunikację

Jak to działa

Strefa Klienta w pigułce

Naszym Klientom udostępniamy zaawansowane rozwiązanie informatyczne pozwalające na bezpieczną (szyfrowaną) komunikację (audio, video, chat) z doradcami, jednoczesne połączenie z kilkoma specjalistami, wspólną pracę na dokumentach w czasie rzeczywistym, stały dostęp do akt prowadzonych spraw, automatyczne informowanie o każdym nowym zdarzeniu w aktach sprawy, etc..

 

Strefa Klienta

Zaloguj

FAQ

Najważniejsze zagadnienia:

 

 • Czym jest Serwis Online? Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy to połączenie tradycyjnej spółki prawniczej o zasięgu ogólnopolskim z technologią internetową, umożliwiającą nowoczesne i bezpieczne metody kontaktu (audio, video, chat) oraz współpracy pomiędzy Klientem i doradcami w kancelarii (m.in. dostęp online do akt prowadzonych spraw). Dla Klienta tworzona zostaje specjalna witryna (Strefa Klienta), za pomocą której może on komunikować się z Kancelarią, przeglądać akta spraw, pobierać oraz dodawać dokumenty. Serwis automatycznie informuje obie strony (Klienta oraz doradców w kancelarii) o stanie spraw – jeśli do akt sprawy zostanie dołączony jakikolwiek wpis lub dokument (np. pismo przychodzące bądź utworzone w Kancelarii, dokument dodany przez Klienta, etc..) system przesyła Klientowi lub doradcy w kancelarii na wskazany adres email alert o odpowiedniej treści.
 • Czym jest Strefa Klienta? Strefa Klienta to witryna, stanowiąca platformę współpracy pomiędzy Klientem a wyznaczonymi doradcami Kancelarii (Opiekunowie Klienta). Klient otrzymuje unikatowy login, hasło oraz adres internetowy stworzonej dla niego witryny. Po zalogowaniu się do witryny, Klient ma dostęp do następujących zasobów / funkcji: Dokumenty Klienta – tutaj znajdują się akta prowadzonych dla Klienta spraw, w formie elektronicznej (wszelkie pliki i dokumenty tworzone w Kancelarii oraz poczta przychodząca). Klient może przeglądać akta oraz pobierać kopie dokumentów, a o wszelkich zmianach informowany jest za pomocą alertu email; Biuro podawcze – miejsce, w którym Klient może dodawać pliki do dalszego zapoznania się przez wyznaczonych doradców. O dodaniu pliku doradcy zostają poinformowani za pomocą alertu email; Aktualności – miejsce, w który doradcy Klienta mogą umieszczać ważne z punktu widzenia prowadzonej obsługi prawnej informacje, aktualności, etc.. O dodaniu wpisu Klient zostaje poinformowany za pomocą alertu email; Forum dyskusyjne – miejsce do dyskusji tematycznych na linii Klient – doradcy Kancelarii (dyskusje mogą być rozpoczynane zarówno przez Klienta, jak i doradców Kancelarii). Po dodaniu nowego wpisu na forum, obie strony są informowane za pomocą alertu email; Opiekunowie Klienta – lista doradców dedykowanych do obsługi Klienta. Z poziomu listy możliwe jest nawiązanie kontaktu online z jednym lub wieloma doradcami jednocześnie; Blog Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy – blog Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy informujący o zmianach w przepisach prawa, ciekawych wyrokach i orzeczeniach – po dodaniu kolejnego wpisu przez doradcę z Kancelarii, Klient otrzymuje alert email; W zależności od specyfiki prowadzonych spraw, istnieje możliwość rozbudowy witryny Klienta o dodatkowe moduły (np. terminarz, raport spraw windykacyjnych, etc..).
 • Jakie korzyści daje korzystanie z Serwisu Online? Oszczędzasz czas – nie musisz przyjeżdżać do Kancelarii, aby porozmawiać z prawnikiem; na bieżąco masz dostęp do akt prowadzonych dla Ciebie spraw; jesteś automatycznie informowany/a o wszystkich zmianach oraz dokumentach dołączanych do akt; Twoje rozmowy są szyfrowane a dokumenty bezpieczne; oferowane przez nas rozwiązanie pozwala m.in. na wspólną pracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym oraz jednoczesny udział w konferencji video lub audio kilku naszych specjalistów (np. z zakresu prawa umów, podatków oraz własności intelektualnej).
 • Czym Serwis Online różni się od popularnych anonimowych doradców internetowych? Serwis Online stanowi tylko udogodnienie w pracy rzeczywiście istniejącej, tradycyjnej kancelarii zatrudniającej prawników, posiadającej swoje procedury oraz rzeczywiste biura w Toruniu, Warszawie, Gdyni i Bydgoszczy. Serwis nie oferuje anonimowej usługi polegającej na nabyciu opinii prawnej nieznanego Ci prawnika, z którym nigdy nie porozmawiasz ani się nie spotkasz.
 • Jakie formy kontaktu umożliwia Serwis Online? Chat z wybranym doradcą / kilkoma doradcami, konferencja audio wybranym doradcą / kilkoma doradcami, videokonferencja z wybranym doradcą / kilkoma doradcami, email wysyłany bezpośrednio z witryny Klienta, dyskusje tematyczne na Forum dyskusyjnym.
 • Opcje videokonferencji Videokonferencja umożliwia natychmiastowy kontakt Klienta z doradcą / kilkoma doradcami. Oprócz prowadzenia bezpiecznej, szyfrowanej rozmowy, możliwa jest wspólna praca na dokumentach, przesyłanie plików etc..
 • Na czym polega dostęp online do akt? Po zalogowaniu się do witryny, Klient ma dostęp do wszelkich akt prowadzonych dla niego spraw. Znajdują się one w module Dokumenty Klienta – w formie elektronicznej (wszelkie pliki / dokumenty tworzone w Kancelarii oraz poczta przychodząca). Klient może przeglądać akta oraz pobierać kopie dokumentów, a o wszelkich zmianach informowany jest za pomocą alertu email.
 • Na czym polega wspólna praca nad dokumentem w czasie rzeczywistym? Klient może współpracować online z jednym lub kilkoma doradcami nad dokumentem w ramach udostępniania pulpitu. Oprócz opcji udostępniania istniej możliwość przekazania kontroli doradcy / Klientowi, tak aby mógł on nanieść na dokument stosowne zmiany. Wspólna praca nad dokumentem może być połączona z rozmową audio lub video.
 • Na czym polega automatyczne informowanie o stanie spraw (Alerty)? Serwis automatycznie informuje obie strony (Klienta oraz wyznaczonych doradców w Kancelarii) o stanie spraw – jeśli do akt sprawy zostanie dołączony jakikolwiek dokument (np. pismo przychodzące bądź utworzone w Kancelarii, dokument dodany przez Klienta, etc..), system automatycznie generuje alert o odpowiedniej treści, który zostaje przesłany Klientowi lub doradcy w kancelarii na wskazany adres email.

Doradztwo online:

 

 • Kto może korzystać z Serwisu Online? Każdy Klient, który dokona rejestracji i zawrze z Kancelarią umowę o pomoc prawną.
 • Jak zostać Klientem? Bardzo prosto. Podaj Twój adres mailowy i wskaż, z jakiej dziedziny prawa oczekujesz doradztwa (formularz). Kancelaria niezwłocznie nawiąże z Tobą kontakt.
 • Ile kosztuje dostęp do Serwisu Online? Nic. Koszty eksploatacyjne wliczone są koszt opieki prawnej.
 • Przecież nic nie zastąpi osobistego kontaktu z prawnikiem Oczywiście. Jednakże z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że Klienci w codziennej pracy ogromną część spraw załatwiają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Oferowane przez nas rozwiązanie informatyczne jest szyfrowane, wielokrotnie bezpieczniejsze, pozwala na wspólną pracę nad dokumentami oraz umożliwia jednoczesny udział kilku specjalistów w jednym połączeniu (videokonferencja).
 • Czy możesz spotkać się z Twoim prawnikiem? Oczywiście. Poza kontaktem online zapraszamy Klientów do naszych Oddziałów.

Bezpieczeństwo:

 

 • Czy Serwis Online jest ubezpieczony? Tak. Jak każda kancelaria posiadamy obowiązkowe oraz dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Czy korzystanie z Serwisu Online jest bezpieczne? Tak. System korzysta z szyfrowanego protokołu HTTPS, używanego między innymi przez Banki.

Szczegóły techniczne:

 

 • Jak funkcjonuje doradztwo online? Po otrzymaniu od Państwa wypełnionego formularza,skontaktujemy się z Państwem oraz przekażemy instrukcję dalszego postępowania. Służymy też wsparciem naszego Działu IT (Helpdesk). Zapewniamy, że wdrożenie witryny Klienta to prosta i krótka czynność, nie bardziej skomplikowana niż np. instalacja Skype. Do korzystania z witryny Klienta potrzebują Państwo standardowego łącza internetowego, głośników oraz mikrofonu / słuchawek. Kamera nie jest niezbędna.
 • Jakie wymagania musi spełniać mój sprzęt aby korzystać z Serwisu Online? Aby w pełni wykorzystać możliwości Serwisu Online na komputerach / laptopach, zalecamy następującą konfigurację: dostęp do internetu oraz łącze o przepustowości nie niższej niż 1 Mb, system Windows 7 lub nowszy (wprawdzie Serwis Online jest dostępny dla komputerów z systemem Windows XP, ale ze względu na zakończenie wsparcia technicznego tego systemu w kwietniu 2014 przez Microsoft, a co za tym idzie – ryzyka związane z dalszym użytkowaniem, – zalecamy korzystanie z systemów Windows 7 i nowszych), aktualna wersja przeglądarki internetowej , wbudowany mikrofon i głośniki / podłączone słuchawki (do komunikacji audio, video), wbudowana lub zewnętrzna kamera (opcjonalnie – niezbędna jedynie do videokonferencji). W przypadku urządzeń przenośnych do korzystania z Serwisu Online niezbędny jest dostęp do internetu. Na niektórych urządzeniach (w zależności od zainstalowanego oprogramowania) usługa videokonferencji może być niedostępna.
 • Czy kamera jest niezbędna? Nie. Kamera nie jest niezbędna do pracy na witrynie Klienta, ani do komunikacji. Klienci nieposiadający podłączonej kamery nie będą widoczni dla prawnika w trakcie videokonferencji, natomiast prawnik będzie zawsze widoczny dla Klienta. Posiadacze kamer w komputerach / laptopach sami decydują, czy chcą być widoczni dla prawnika/ów podczas videokonferencji (opcja „uruchom / zatrzymaj moje video” w komunikatorze).
 • Gdzie uzyskać dodatkowe odpowiedzi na pytania? Nasz Helpdesk jest do Państwa dyspozycji w dni robocze od godziny 8:00 do 17:00 – adres email: helpdesk@ostrowski-legal.net; tel. +48 56 651 07 93; +48 724 679 513.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ