Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Sygnalizacja prawna – newsletter działu prawa korporacyjnego – listopad 2019


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić do lektury kolejnego numeru newslettera Sygnalizacja prawna, przygotowanego przez dział prawa korporacyjnego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.

 

Ideą newslettera jest cykliczne (raz w miesiącu) przekazywanie Państwu istotnych informacji oraz zmian dotyczących prawa korporacyjnego, zebranych i opisanych przez zespół specjalistów naszej Kancelarii.

 

W bieżącym numerze możecie Państwo zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 

p r a w o   g o s p o d a r c z e

 • Nowy pakiet dla przedsiębiorców – 500 plus dla małych przedsiębiorców
 • Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa po upływie okresu obowiązywania zakazu konkurencji – omówienie wyroku Sądu Najwyższego (sygn. akt: III CKS 217/17)
 • Wpis do Rejestru Podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) od 1 stycznia 2020 roku

 

p r a w o   f i n a n s o w e   i   p r a w o   r y n k ó w   k a p i t a ł o w y c h

 • Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych

 

p r a w o   p r a c y

 • Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

 

p r a w o   s a m o r z ą d o w e

 • Wpływ nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na zamówienia publiczne
 • Odszkodowanie za umieszczanie urządzeń przesyłowych w kontekście wyroku NSA z dnia 29 maja 2019 r.

 

w ł a s n o ś ć   i n t e l e k t u a l n a

 • Postępowanie w sprawach własności intelektualnej

 

p r a w o   m e d y c z n e

 • Uzyskiwanie tytułu specjalisty

 

k a l e n d a r i u m

 • W listopadzie 2019 uchwalono / ogłoszono
 • W grudniu 2019 wchodzi w życie

 

 

Aby uzyskać dostęp do newslettera prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej (Zapisz się do Newslettera Sygnalizacja Prawna). Po dokonaniu zapisu otrzymacie Państwo zwrotnie pocztą elektroniczną pełną wersję newslettera (na życzenie wysyłamy również numery archiwalne).

Sygnalizacja prawna – newsletter działu prawa korporacyjnego – listopad 2019

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera „Sygnalizacja Prawna”. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania Newslettera „Sygnalizacja Prawna”, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

13 / 12 / 2019

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ