Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Sygnalizacja prawna – newsletter działu prawa korporacyjnego – sierpień 2019


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić do lektury kolejnego numeru newslettera Sygnalizacja prawna, przygotowanego przez dział prawa korporacyjnego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.

 

Ideą newslettera jest cykliczne (raz w miesiącu) przekazywanie Państwu istotnych informacji oraz zmian dotyczących prawa korporacyjnego, zebranych i opisanych przez zespół specjalistów naszej Kancelarii.

 

W bieżącym numerze możecie Państwo zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 

p r a w o   g o s p o d a r c z e

 • Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych
 • Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
 • Pakiet Prosumencki – nowelizacja ustawy o OZE
 • „Pakiet przyjazne prawo”

 

p r a w o   s p ó ł e k

 • Zwrot wniosku o wpis do rejestru a ustalenie statusu członka zarządu organu spółki (Wyrok NSA z 14 maja 2019 r., II FSK 1832/17)
 • Naruszenia przepisów o odbywaniu zgromadzeń bez formalnego zwołania (Wyrok SN z dnia 30 kwietnia 2019 r., I CSK 62/18)

 

p r a w o   f i n a n s o w e ,  p r a w o   r y n k u   k a p i t a ł o w e g o

 • Jawny rejestr akcjonariuszy
 • Niemożność żądania spłaty kredytu w innej kwocie niż waluta kredytu – omówienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2019 r. (V ACa 503/18)

 

w ł a s n o ś ć   i n t e l e k t u a l n a

 • „Poszukiwanie międzynarodowe” w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

 

p r a w o   a d m i n i s t r a c y j n e

 • Usprawnienie postępowania egzekucyjnego w administracji

 

p r a w o   p r a c y

 • Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

 

k a l e n d a r i u m

 • W sierpniu 2019 uchwalono / ogłoszono
 • We wrześniu 2019 wchodzi w życie

 

Aby uzyskać dostęp do newslettera prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej (Zapisz się do Newslettera Sygnalizacja Prawna). Po dokonaniu zapisu otrzymacie Państwo zwrotnie pocztą elektroniczną pełną wersję newslettera (na życzenie wysyłamy również numery archiwalne).

Zapisz się do Newslettera „Sygnalizacja Prawna”

Sygnalizacja prawna – newsletter działu prawa korporacyjnego – sierpień 2019

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera „Sygnalizacja Prawna”. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania Newslettera „Sygnalizacja Prawna”, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

9 / 9 / 2019

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ