Szkolenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Materiały szkoleniowe oraz relacja z webinarium „Planowane od 1 sierpnia 2022 r. zmiany w prawie pracy”


W dniu 21 lipca odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Z prawem pracy przy kawie”, które nasza Kancelaria zorganizowała wraz z Moore Polska. Spotkanie poprowadziła mec. Agnieszka Bieniek.

 

Spotkanie dotyczyło planowanych od 1 sierpnia 2022 r. zmian w Kodeksie pracy w zakresie umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, dodatkowych dni wolnych od pracy, uprawnień związanych z work-life balance oraz o założeniach długo wyczekiwanego projektu dotyczącego pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

 

Tematy, które zostały poruszone podczas spotkania, w zakresie zmian w Kodeksie pracy, które powinny obowiązywać od początku sierpnia 2022 r., dotyczyły:

 • założeń dyrektyw Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) w sprawie przejrzystych o przewidywalnych warunków pracy w UE i w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów;
 • proponowanych zmian w zakresie umów o pracę na okres próbny;
 • proponowanych zmian z zakresie umów na czas określony;
 • proponowanych zmian w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia;
 • proponowanych zmian w zakresie szkoleń pracowników;
 • proponowanych zmian w zakresie dodatkowych dni wolnych od pracy – urlop opiekuńczy, zwolnienie z pracy z uwagi na siłę wyższą;
 • proponowanych zmiana w zakresie urlopu ojcowskiego;
 • proponowanych zmian w zakresie urlopu rodzicielskiego;
 • proponowanych zmian w zakresie uelastycznienia organizacji czasu pracy dla pracowników będących rodzicami bądź i opiekunami dzieci;
 • innych proponowane zmiany;
 • konsekwencje prawne naruszenia nowych przepisów.

 

W zakresie planowanej regulacji dot. pracy zdalnej odpowiedzieliśmy w szczególności na pytania:

 • Jakie będą zasady wykonywania pracy zdalnej?
 • Czy praca zdalna będzie funkcjonować równolegle z telepracą?
 • Kiedy pracodawca i pracownik będą mogli uzgodnić wykonywanie pracy zdalnej?
 • Jakie są tryby wprowadzenia pracy zdalnej?
 • Kiedy praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy?
 • Jaka będzie minimalna treść porozumienia z ZOZ / regulaminu / polecenia / porozumienia z pracownikiem, informacji z art. 29 §3 k.p.?
 • Czy pracodawca lub pracownik będą mogli zrezygnować z pracy zdalnej i przywrócić poprzednie warunki wykonywania pracy?
 •   Jakie będą obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną i czy będą miały wpływ na wysokość przychodu pracownika?
 • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracę zdalną?
 • Czy pracownikowi będzie przysługiwała ochrona w związku z pracą zdalną?
 • Jakie obowiązki z zakresu BHP będą ciążyły na pracodawcy w przypadku pracy zdalnej?
 • Jakie będą warunki dot. pracy zdalnej okazjonalnej?

 

Natomiast w zakresie planowanej regulacji dot. kontroli trzeźwości pracowników odpowiedzieliśmy w szczególności na pytania:

 • Jakie będą zasady dot. kontroli trzeźwości/kontroli na obecność środków działających podobnie jak alkohol przeprowadzanych przez pracodawcę?
 • Co to są środki działające podobnie do alkohol?
 • Czy pracodawca będzie mógł wykonywać kontrolę trzeźwości wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu pracy?
 • Jakie będą obowiązki związane z wprowadzeniem kontroli trzeźwości?
 • Jakie będą zasady przetwarzania danych dot. wyników kontroli trzeźwości?
 • Kiedy pracodawca będzie zobowiązany do niedopuszczenia pracownika do pracy?
 • Jakie będą zasady przeprowadzania kontroli przez uprawniony organ w przypadku żądania pracodawcy lub pracownika?

 

Zapraszamy do pobrania PREZENTACJI ze spotkania.

Stan prawny na: 21 lipca 2022 r. Prezentacja w formacie PDF do pobrania TUTAJ.

 

21 / 7 / 2022

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ