Szkolenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Planowane zmiany w prawie pracy od 1 sierpnia 2022 roku – szkolenie stacjonarne – 14.06.2022 r.


We współpracy z Pracodawcami Pomorza i Kujaw serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Planowane zmiany w prawie pracy od 1 sierpnia 2022 roku. Organizator szkolenia: Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

 

W najbliższych miesiącach pracodawców i pracowników czeka rewolucyjna nowelizacja Kodeksu pracy dostosowująca przepisy do unijnych dyrektyw. Przed nami szereg zmian w obecnie obowiązujących przepisach, w tym duże zmiany w umowach o pracę i zasadach pozwalających pracownikom na godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

 

Termin szkolenia: 14.06.2022 roku, godz. 09.00-15:00

Miejsce szkolenia: Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz

 

Trener: Agnieszka Bieniek – radca prawny, koordynator Zespołu Prawa Pracy Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy z siedzibą w Toruniu. Autorka licznych artykułów na blogach Laboratorium Prawa Pracy, Kierunek RODO – Kompas prawny oraz w czasopismach Wspólnota i Pracownik Samorządowy. Od ponad 10 lat specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, wspomaga ich w bieżącej działalności, jak również przeprowadza szkolenia ww. zakresie. Współpracowała jako doradca prawny przy prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym procesach zwolnień grupowych.

 

Grupa docelowa:
• właściciele firm,
• osoby pracujące w działach HR,
• osoby pracujące w działach kadrowych,
• wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

 

Cel szkolenia: szkolenie przygotowuje uczestników do wdrożenia nowych zasad dotyczących umów o pracę, urlopów pracowniczych, szkoleń pracowników wynikających z implementacji do prawa polskiego przepisów prawa unijnego.

 

W programie:

1. Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych o przewidywalnych warunków pracy w UE.

2. Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiej i rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

3. Założenia dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 29 czerwca 1999 r. dotyczącą Porozumienia Ramowego w sprawie pracy na czas określony.

4. Proponowane zmiany w polskich przepisach w zakresie:

• umów o pracę na okres próbny,

• umów na czas określony,

• informacji o warunkach zatrudnienia,

• szkoleń pracowników,

• dodatkowych dni wolnych od pracy – urlop opiekuńczy, zwolnienie z uwagi na opiekę nad dzieckiem, zwolnienie z pracy z uwagi na siłę wyższą,

• urlopu ojcowskiego,

• urlopu rodzicielskiego,

• uelastycznienia organizacji czasu pracy dla pracowników będących rodzicami bądź i opiekunami dzieci.

5. Inne proponowane zmiany, w szczególności dotyczące:

• pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą,

• wniosków pracowników w zakresie warunków pracy,

• ochrony pracowników z powodu korzystania przez nich z szeroko rozumianych uprawnień pracowniczych.

 

Cena za udział w szkoleniu jednej osoby:

• dla firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw – 675,00 zł + VAT,

• dla pozostałych firm – 750,00 zł + VAT.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury pro forma wystawionej przed udziałem w szkoleniu.

 


 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego [LINK] do dnia 07.06.2022 r. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie akceptacją Regulaminu szkoleń i polityki prywatności Pracodawców Pomorza i Kujaw dostępnych na stronie internetowej i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filarecka-Stanek
Koordynator ds. Szkolenia
filarecka@pracodawcy.info.pl
mobile 661 528 001

 

Pobierz ofertę szkoleniową (PDF).

30 / 5 / 2022

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ