Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Z prawem pracy przy kawie – 29 sierpnia 2019 – relacja z wydarzenia


Sierpniowa edycja „Z prawem pracy przy kawie” przybliżyła jej uczestnikom najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy, wchodzące w życie z dniem 7 września 2019 r. Spotkanie poprowadziły adw. dr Marta Bednarek oraz r. pr. Sylwia Benc. Część merytoryczną poprzedziła krótka przemowa mec. Izabeli Błaszkiewicz – szefowej działu prawa pracy, która zaprezentowała sylwetki wszystkich specjalistek Kancelarii z tego zakresu.

 

Adwokat dr Marta Bednarek wzięła pod lupę zmiany w zakresie definicji dyskryminacji w zatrudnieniu – obecnie mówimy o dyskryminacji, gdy pracownik jest traktowany gorzej ze względu na określone cechy osobiste oraz związane z jego pracą (tj. umowę na czas określony lub nieokreślony, wymiar czasu pracy). Po zmianach, każde nierówne traktowanie podwładnego, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację. Kolejnym poruszonym przez prelegentkę zagadnieniem były zmiany przepisów dotyczących mobbingu – po 7 września pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie również, gdy nie rozwiązał umowy o pracę. Obecnie o odszkodowanie mogą ubiegać się tylko pracownicy, którzy na skutek mobbingu złożyli wypowiedzenie i tą okoliczność w swoim oświadczeniu woli podali.

 

Mecenas Sylwia Benc skoncentrowała się na kwestiach uprawnień przysługującymi innym członkom najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Na przykład zostaną oni objęci ochroną przed zwolnieniem tj. pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z wyżej wspomnianych urlopów, a bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownicy, o których mowa, będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Kolejno, mecenas Sylwia Benc omawiała zmiany w świadectwie pracy – wydłużenie terminów, problematykę sprostowania. Dużo emocji wzbudził projekt nowego wzoru pomocniczego świadectwa pracy – w szczególności zmiany w zakresie pouczenia oraz wprowadzenie kodu QR.

 

Problematykę przedawnienia roszczeń pracowniczych prelegentki omówiły wspólnie, mówiąc o tym, że choć zmienia się treść przepisu, to zasada pozostaje taka sama –jest ono uwzględniane na zarzut, a nie z urzędu.

 

W międzyczasie pojawiły się pytania również o inne zagadnienia. Szkolenie zaowocowało ożywioną dyskusją nad zmianami i wymianą praktycznych porad i doświadczeń.

 

Spotkanie przebiegło w miłej, kameralnej atmosferze przy słodkim poczęstunku i kawie. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję cyklu „Z prawem pracy przy kawie”, która planowana jest już na 12 września 2019 r. Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.

 

2 / 9 / 2019

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ