Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Alert prawny: standardy ochrony małoletnich obowiązkowe w placówkach medycznych


 • 15 lutego 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).
 • Zmieniła ona m.in. ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304) – obecnie pod nowym tytułem: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
 • Do szczególnych środków ochrony małoletnich ustawodawca zalicza m.in. standardy ochrony małoletnich – obowiązkowe w niektórych placówkach.

 

Kto musi wprowadzić standardy ochrony małoletnich?

Wprowadzenie standardów jest obowiązkowe między innymi dla:

 • organu zarządzającego placówką medyczną, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni,
 • organizatora działalności medycznej.

 

Co w szczególności powinny zawierać standardy ochrony małoletnich?

1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora (w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich);

2. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

3. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz – w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia – osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;

4. zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

5. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

6. zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

7. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

8. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 

WAŻNE!

 • treść standardów należy dostosować do charakteru i rodzaju placówki lub działalności,
 • ww. punkty 1-8 stanowią wymaganą treść – standardy mogą jednak zawierać także inne elementy.

 

Co jeszcze należy określić w standardach ochrony małoletnich?

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi (w szczególności zachowania niedozwolone);
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

Pozostałe zasady:

 • w standardach uwzględnia się sytuację dzieci niepełnosprawnych, a także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • standardy sporządza się mając na względzie konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie;
 • podmioty zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich muszą min. raz na 2 lata dokonywać ich oceny w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować;
 • podmioty zobowiązane do wdrożenia standardów ochrony małoletnich udostępniają je na swojej stronie internetowej oraz wywieszają w widocznym miejscu w swoim lokalu (w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich – wersja skrócona zawiera informacje istotne dla małoletnich).

 

Do kiedy należy wprowadzić standardy ochrony małoletnich?

Do 15 sierpnia 2024 r. (6 miesięcy od wejścia w życie ustawy).

 


Pobierz alert w formacie PDF.

Karolina Sasanowicz

radca prawny
Umów konsultację

Alert prawny: standardy ochrony małoletnich obowiązkowe w placówkach medycznych

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

2 / 4 / 2024

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ