Obszary praktyk

Dochodzenie należności

Terminowe regulowanie należności we współpracy gospodarczej to gwarancja stabilności prowadzonego przedsiębiorstwa oraz podstawa jego rozwoju. Każda decyzja biznesowa uzależniona jest w ogromnym stopniu od możliwości finansowych danego podmiotu. Przypadkowe bądź celowe niepłacenie należności podważa zaufanie w biznesie oraz może stać się źródłem problemów finansowych przedsiębiorstw. Pomagamy poszkodowanym przedsiębiorcom dochodzić należnych im wierzytelności zarówno w drodze negocjacji, jak i w trybie postępowania sądowego.

Skontaktuj się

Gracjan Wiśniewski

adwokat

email: g.wisniewski@ostrowski-legal.net

tel: +48 691 397 529

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Gracjan Wiśniewski

adwokat

Magdalena Grabarska

radca prawny

Marcelina Mikołajczyk

radca prawny

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie najskuteczniejszego w danej sprawie sposobu dochodzenia należności Sposób dochodzenia wierzytelności oraz bezzwłoczność podjętych działań w dużej mierze wpływają na wysokość odzyskanych należności. We współpracy z Klientem dokonujemy rzetelnej oceny sytuacji oraz wskazujemy najlepszą opcję egzekucji należności. Udzielamy również bieżących konsultacji, także w trybie hotline. Na podstawie wnikliwiej analizy dokumentów, informujemy o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie lub grupie spraw. We współpracy z Klientem przygotowujemy dokumentację niezbędną do wyegzekwowania wierzytelności. 
  • Negocjacje pozasądowe z dłużnikiem Osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia bez konieczności występowania przed sądem to tani i szybki sposób na odzyskanie należności. W imieniu Klientów podejmujemy działania mające na celu zmotywowanie dłużnika do jak najszybszego uregulowania długu, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Namawiamy do podpisania ugody pozasądowej z warunkami akceptowalnymi dla obu stron. Wysyłamy monity wzywające do zapłaty wierzytelności. 
  • Reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym Procedura sądowa jest zawiła i wieloaspektowa, z uwagi na ilość regulujących ją przepisów. Posiadamy bogate doświadczenie w występowaniu w imieniu naszych Klientów w sporach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego. W trakcie całego procesu sporządzamy stosowne pisma oraz czuwamy nad poprawnością toczącego się postępowania. Prężnie współpracujemy również z zaufanymi Komornikami w celu zapewnienia wysokiej skuteczności egzekucji przy jak najniższych sądowych i egzekucyjnych. Prowadzimy nadzór nad czynnościami komorniczymi w trakcie całego postępowania. 
  • Postępowania uzupełniające w przypadku bezskutecznej egzekucji Nierzadko zdarza się, że wskutek działań dłużnika egzekucja należności jest bezskuteczna. Wówczas podejmujemy czynności mające na celu skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o., jak również wytaczamy powództwa (tzw. skargę pauliańską) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. 
  • Prowadzenie windykacji międzynarodowej Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu należności na etapie polubownym i sądowym między podmiotami gospodarczymi mającymi swoje siedziby za granicą. Współpracujemy między innymi z kancelariami partnerskimi w Europie oraz Azji, zapewniając tym samym profesjonalność usług oraz wysoką skuteczność działań. Obecnie możemy się pochwalić windykacjami przeprowadzonymi na terytorium Wielkiej Brytanii, Estonii oraz w kooperacji z naszymi niemieckimi partnerami. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ