Obszary praktyk

Inwestycje i środki publiczne

Skontaktuj się

Artur Kołcz

radca prawny

email: a.kolcz@ostrowski-legal.net

tel: +48 608 467 501

Porozmawiajmy

 

 

Wybrane inwestycje

Jak działamy

Inwestycje publiczne intensywnie zmieniają nasze otoczenie. Jednocześnie transfery pieniędzy publicznych zwłaszcza z sektora publicznego do przedsiębiorców (wykonawców/podwykonawców) wspierają rozwój gospodarki.

 

Od wielu lat dostarczamy naszym Klientom zarówno ze strony sektora publicznego jak i prywatnego wsparcia prawnego w licznych projektach inwestycyjnych realizowanych ze środków publicznych, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne na potrzeby realizacji inwestycji na każdym jej etapie, rozwiązując często złożone problemy prawne, wymagające połączenia znajomości i doświadczenia w różnorodnych obszarach prawa.

Oferujemy:

doradztwo prawne na rzecz Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy w obszarze PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • dla Zamawiającego: pomoc prawna przy wyborze optymalnego trybu i warunków udzielenia zamówienia publicznego, przygotowywanie/weryfikacja dokumentacji przetargowej (SWZ, istotnych postanowień umowy/projektów umów), wsparcie prawne przy podejmowaniu czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dla Wykonawcy: pomoc prawna przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, projektu umowy konsorcjum i umów z podwykonawcami oraz wsparcie w negocjacjach tych umów, wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w komunikacji z Zamawiającym,
 • dla Podwykonawcy: przygotowanie projektów umów o podwykonawstwo oraz wsparcie w negocjacjach tych umów,
 • prowadzenie sporów i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych,
 • opinie i konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych;

wsparcie prawne w procesie REALIZACJI INWESTYCJI PUBLICZNYCH

 • opinie i konsultacje dla Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy dotyczące wszelkich problemów prawnych występujących w toku realizacji inwestycji publicznych,
 • udział w pracach zespołów zarządzających realizacją inwestycji,
 • formułowanie i analiza roszczeń,
 • ocena legalności zmian do umowy, wsparcie w negocjacjach dotyczących zmian umowy w zakresie dodatkowej zapłaty i przedłużenia terminu realizacji;

obsługę prawną w SPORACH związanych z realizacja inwestycji publicznych

 • reprezentacja Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
 • w sporach rozwiązywanych polubownie w toku mediacji, arbitrażu, czy poprzez zawarcie ugody sądowej,
 • w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;

wsparcie prawne dla BENEFICJENTÓW środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacji krajowych

 • opinie i konsultacje dla podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej/środków krajowych oraz Beneficjentów korzystających z przyznanego dofinansowania,
 • reprezentacja w sporach związanych ze zwrotem dofinansowania,
 • opinie i konsultacje dotyczące pomocy publicznej;

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz

radca prawny

Agata Chodkowska

radca prawny

Marta Chłopecka

radca prawny

Izabela Banasiak

aplikant radcowski

Artur Kruziński

aplikant radcowski

Laura Brożyna

aplikant radcowski
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ