Obszary praktyk

Obrót i Gospodarka Nieruchomościami

Prawo od zawsze odróżniało nieruchomości od innych dóbr materialnych i traktowało obrót nimi w sposób szczególnie sformalizowany. W polskich warunkach, ze względu na uwarunkowania historyczne i zmieniające się koncepcje ustrojowe, obrót i gospodarka nieruchomościami to zagadnienia wymagające uwzględniania wyjątkowo wielu aspektów prawnych. Równocześnie zaniedbania lub błędy w tym obszarze mają często dla zainteresowanych wyjątkowo dotkliwe skutki. Dobrze mieć pewność, że sprawy dotyczące nieruchomości powierza się w dobre ręce.

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz

radca prawny

Michał Zachorski

radca prawny

Agata Chodkowska

radca prawny

Marcin Krajnik

radca prawny

Piotr Folgier

radca prawny

Marcelina Mikołajczyk

radca prawny

Jakub Zemła

konsultant prawny

Skontaktuj się

Michał Zachorski

radca prawny

email: m.zachorski@ostrowski-legal.net

tel: +48 608 699 488

Porozmawiajmy

Oferujemy:

  • sporządzanie projektów umów nabycia i zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy i innych
  • udział w negocjacjach oraz wsparcie podczas negocjacji, asystowanie lub reprezentowanie przy zawieraniu aktów notarialnych
  • analizy due diligence oraz stanu prawnego nieruchomości
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (np. postępowaniach o podział nieruchomości, uzyskanie pozwolenia na budowę, zmianę przeznaczenia nieruchomości itp.)
  • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
  • ustalanie warunków zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości w kontekście przepisów szczególnych ograniczających obrót danymi rodzajami nieruchomości
  • reprezentację w sprawach wieczystoksięgowych
  • reprezentację w sprawach sądowych dotyczących własności nieruchomości lub praw je obciążających (np. stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie drogi koniecznej)
  • negocjacje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współpracy w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • opiniowanie i analizowanie zagadnień dotyczących zarządu wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ