Obszary praktyk

Pomoc publiczna

Faworyzowanie przedsiębiorstw za pomocą pieniędzy publicznych jest w prawie unijnym zakazane. Z tego względu każdy podmiot z szeroko pojętego sektora publicznego, jak i każdy przedsiębiorca współpracujący bądź korzystający ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, powinien mieć świadomość czym jest prawo pomocy publicznej, jak i w jaki sposób regulacje tej dziedziny prawa na niego oddziałują. Brak tej wiedzy, a co za tym idzie, nieprzestrzeganie tych regulacji może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.

 

 

 

 

Skontaktuj się

Artur Kołcz

radca prawny

email: a.kolcz@ostrowski-legal.net

tel: +48 608 467 501

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz

radca prawny

Marta Chłopecka

radca prawny

Oferujemy:

  • Przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących pomocy publicznej Oferujemy naszym Klientom możliwość weryfikacji, czy w konkretnej sprawie istnieje ryzyko wystąpienia pomocy publicznej.
  • Ocenę danego przedsięwzięcia, projektu czy transakcji pod kątem zgodności z prawem pomocy publicznej Stwierdzenie, że w konkretnej sprawie mamy do czynienia z pomocą publiczną, nie oznacza wcale, że danego przedsięwzięcia, transakcji czy projektu nie można zrealizować. Naszym Klientom oferujemy wsparcie w zakresie ich strukturyzacji w taki sposób, by zapewnić zgodność z prawem pomocy publicznej.
  • Wsparcie w procesie organizowania i realizowania usług w ogólnym interesie gospodarczym Zapewnienie usług publicznych o odpowiedniej jakości często wymaga od organów władzy publicznej wsparcia ich usługodawców. Dla podmiotów organizujących te usługi, jak i je wykonujących, proponujemy doradztwo mające na celu zapewnienie, że na każdym etapie zostanie zachowana zgodność z prawem pomocy publicznej.
  • Doradztwo w postępowaniach notyfikacyjnych Nowe wyzwania przed jakimi staje sektor publiczny często wymagają nowych rozwiązań. W sytuacji gdy niezbędna okaże się notyfikacja pomocy publicznej, proponujemy Państwu doradztwo zarówno na etapie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i przed Komisją Europejską.
  • Ochrona przed zakłóceniami konkurencji wynikającymi z pomocy publicznej Prawo pomocy publicznej ma za zadanie chronić rynek przed zakłóceniami wynikającymi z działania władz publicznych. Z tego też względu, podmioty dotknięte tego typu zakłóceniami, mogą poszukiwać ochrony prawnej zarówno przed Komisją Europejską, jak i sądami krajowymi. Nasze wsparcie obejmuje zarówno zainicjowanie postępowania czy to przed Komisją Europejską, czy też przed sądami krajowymi, jak również, aktywne reprezentowanie naszych Klientów podczas prowadzonych postępowań.

Zyskaj darmowy dostęp do webinarium oraz zasięgnij porady specjalisty.

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ