Obszary praktyk

Prawo Korporacyjne i Gospodarcze

Znajomość prawa handlowego jest kwestią kluczową dla wyboru właściwej formy prowadzonej działalności, zapewnienia sprawnego funkcjonowania spółek, a także bezpiecznego i skutecznego zarządzania nimi. Szczegółowe i obszerne regulacje prawne dotyczące materii prawa korporacyjnego i handlowego nakładają na przedsiębiorców liczne obowiązki, a ich nieznajomość niesie ze sobą szereg zagrożeń o charakterze biznesowym i prawnym. Dzięki profesjonalnemu i kompleksowemu doradztwu prawnemu, które zapewniają nasi prawnicy, możliwym jest dobranie formy prowadzonej działalności do indywidualnych potrzeb Klienta i specyfiki branży, w której działa, stworzenie skutecznych i dobrze zorganizowanych struktur prawnych, a także zminimalizowanie ryzyk dla wspólników, spółek i osób nimi zarządzających.

Skontaktuj się

Paweł Cioban

radca prawny

email: p.cioban@ostrowski-legal.net

tel: +48 727 591 189

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Paweł Cioban

radca prawny

Marcin Krajnik

radca prawny

Magdalena Grabarska

radca prawny

Maciej Stefanowski

radca prawny

Agnieszka Mejer

adwokat

Anna Antkowicz

radca prawny
Anna Wąsiewska foto

Anna Wąsiewska

radca prawny

Bartosz Łoboda

radca prawny

Aleksandra Kołodzińska

aplikant radcowski

Wiktoria Remus

aplikant adwokacki

Aleksandra Dobies

aplikant radcowski

Oferujemy:

  • opracowanie modeli struktur/procesów z uwzględnieniem skutków podatkowych Wybór właściwej formy prawnej prowadzonej działalności powinien uwzględniać cel, któremu ma ona służyć, specyfikę danej branży, zabezpieczać interesy osób zaangażowanych w prowadzenie działalności w ramach konkretnej struktury, a także uwzględniać konsekwencje związane z tym wyborem na gruncie prawa podatkowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu naszych prawników jesteśmy w stanie doradzić Klientom wybór najlepszej formy prowadzenia biznesu, dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. 
  • opracowanie projektów umów/statutów, planów połączenia/przekształcenia i podziału podmiotów prawa handlowego
  • opracowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Bieżąca działalność podmiotów prawa handlowego opiera się na licznych aktach o charakterze korporacyjnych, takich jak uchwały wspólników, zarządu lub rady nadzorczej. Zachowanie wszelkich wymogów formalnych w procesie ich tworzenia i wdrażania w życie, zapewnia sprawne działanie spółki, tak ważne dla odniesienia sukcesu w biznesie.
  • przeprowadzenie audytu korporacyjnego i prawnego Należycie przeprowadzony audyt pozwala wychwycić i wyeliminować ryzyka istniejące w przedsiębiorstwie Klienta oraz zapewnić większą skuteczność podejmowanych przez niego działań. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w procesach due diligence współpracując z inwestorami przy ocenie ryzyk.
  • udział w negocjacjach w zakresie aspektów prawnych transakcji Pomoc profesjonalisty podczas długiego i trudnego procesu negocjacji pozwala na uniknięcie wielu ryzyk prawnych i umożliwia właściwą ocenę skutków planowanej transakcji. Od lat wspieramy naszych Klientów, doradzając im na każdym etapie prowadzonej przez nich działalności.
  • sporządzanie opinii, udzielanie konsultacji i porad prawnych, w tym doradztwo bieżące w trybie hot-line Przed podjęciem każdej istotnej decyzji dobrze jest poznać wszelkie skutki prawne, jakie ona ze sobą niesie dla prowadzonej działalności, w tym w szczególności zdefiniować możliwe zagrożenia. Dla naszych Klientów oferujemy fachową pomoc, pozwalającą na dokonanie przez nich właściwych i bezpiecznych wyborów.
  • reprezentację w postępowaniach rejestrowych, związanych z przeprowadzanymi procesami korporacyjnymi Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego nieodłącznie związane jest z koniecznością uczestniczenia w licznych postępowaniach rejestrowych, związanych z zachodzącymi w spółce procesami korporacyjnymi. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pozwala na szybkie i bezpieczne przeprowadzenie tego bardzo sformalizowanego postępowania oraz oszczędza czas i pieniądze Klienta.
  • reprezentację w sprawach spornych Reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami wszystkich instancji, w tym w szczególności w sprawach z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółek w trybie art. 299 k.s.h., spraw dotyczących ważności podjętych uchwał, czy też odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ