Obszary praktyk

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska w obszarze UE objęte jest regulacją ok. 300 aktów prawnych. W dobie zaciętej konkurencji, kwestie środowiskowe coraz częściej stają się czynnikiem, który decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia oraz pozycjonuje firmę na rynku. Oferujemy naszym Klientom pełną i praktyczną obsługę z zakresu zagadnień środowiskowy.

Skontaktuj się

Piotr Folgier

radca prawny

email: p.folgier@ostrowski-legal.net

tel: +48 502 280 038

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Michał Zachorski

radca prawny

Piotr Folgier

radca prawny

Oferujemy:

  • analizę ryzyka środowiskowej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej związanej z oddziaływaniem prowadzonej działalności na środowisko, w tym ocenę ryzyka odpowiedzialności za szkody w środowisku i odpowiedzialności za zanieczyszczenia o charakterze historycznym a także wsparcie Klientów w planowaniu działań naprawczych oraz w transakcjach dotyczących zanieczyszczonych terenów
  • doradztwo w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 w procesie inwestycyjnym, w tym badanie ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustanowienia obszarów podlegających ochronie przyrodniczej oraz ocena ryzyka wynikające ze zidentyfikowanych nieprawidłowości
  • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, w tym w sprawach odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz uczestnictwa podmiotów w organizacjach odzysku, monitorowanie zmian systemu gospodarowania odpadami
  • doradztwo w zakresie objętym przepisami Prawa wodnego, w tym pozwolenia wodnoprawne, opłaty za usługi wodne, budownictwo wodne, kanalizacja i ścieki
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z problematyką ochrony środowiska
  • przygotowanie analiz prawnych w zakresie prawa ochrony środowiska, w tym audyty środowiskowe w ramach procesów inwestycyjnych oraz transakcji przejmowania i łączenia podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wymaganych pozwoleń i zezwoleń środowiskowych, identyfikacją ryzyk związanych z prowadzoną działalnością negatywnie wpływającą na środowisko
  • doradztwo w konstruowaniu i praktycznym wdrażaniu przepisów środowiskowych w umowach

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ