Obszary praktyk

Rynek Kapitałowy

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, to przede wszystkim procesy pozyskiwania kapitału poprzez rynek publiczny w formie emisji akcji lub obligacji, zagadnienia związane z transakcjami na rynku giełdowym oraz inwestycje realizowane przez fundusze inwestycyjne. Istotna jest również kwestia regulacji odnoszących się do podmiotów, które wprowadzają do obrotu instrumenty na rynku zorganizowanym, w szczególności wymagania związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Paweł Cioban

radca prawny

Magdalena Grabarska

radca prawny

Skontaktuj się

Paweł Cioban

radca prawny

email: p.cioban@ostrowski-legal.net

tel: +48 727 591 189

Porozmawiajmy

Oferujemy:

  • Usługi doradztwa w procesie emisji instrumentów finansowych Doradzamy podmiotom gospodarczym w związku z emisją obligacji, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym, w zakresie wprowadzania akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych, sporządzania prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz innych dokumentów na potrzeby ofert publicznych. 
  • Bieżącą obsługę prawną związaną z funkcjonowaniem Klienta w obrębie rynku publicznego Pomagamy Klientom w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz reprezentujemy ich w postępowaniach przed organem nadzoru. Oferujemy również wsparcie w tworzeniu programów motywacyjnych. 
  • Przygotowanie i prowadzenie transakcji Mamy doświadczenie we wspieraniu Klientów w transakcjach nabycia i zbycia udziałów lub akcji. Kancelaria brała udział kilkunastu postępowaniach związanych z inwestycjami w przedsiębiorstwa, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Dysponujemy również bogatą wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzaniu kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Celem prowadzonego audytu jest dokonanie kompleksowej weryfikacji zgodności działalności podmiotu gospodarczego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena ryzyka prawnego prowadzonej działalności. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ