Obszary praktyk

Samorząd Terytorialny

Samorząd terytorialny, to z jednej strony organizacja społeczności lokalnej a z drugiej, organ administracji publicznej. Problematyka, z którą na co dzień mierzą się jednostki z tego sektora jest tak szeroka, jak zakres zadań realizowanych przez samorząd: począwszy od zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, poprzez drogi, wodociągi i kanalizację, lokalny transport zbiorowy na ochronie zdrowia, pomocy społecznej kończąc. W naszej Kancelarii od prawie piętnastu lat istnieje kilkunastoosobowy dział samorządowy, kierowany przez wspólnika zarządzającego. Prowadzimy bieżącą kompleksową obsługę prawną zarówno małych gmin wiejskich jak też miast na prawach powiatu. Doradzamy w kluczowych projektach dla największych miast regionu oraz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skontaktuj się

Artur Kołcz

radca prawny

email: a.kolcz@ostrowski-legal.net

tel: +48 608 467 501

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz

radca prawny

Agata Chodkowska

radca prawny

Piotr Folgier

radca prawny

Sylwia Benc

radca prawny

Joanna Nazdrowicz

radca prawny

Marta Chłopecka

radca prawny

Izabela Banasiak

aplikant radcowski

Artur Kruziński

aplikant radcowski

Laura Brożyna

aplikant radcowski

Oferujemy:

  • analizy i ekspertyzy Nasze usługi w tym zakresie obejmują weryfikację planowanych zadań jednostek samorządu terytorialnego pod kątem prawnym oraz wskazówki w zakresie wyboru optymalnej koncepcji ich realizacji np. emisja obligacji, zakładanie spółek celowych, partnerstwo publiczno-prywatne; 
  • opinie, konsultacje Udzielamy porad i wyjaśnień w zakresie obowiązujących reguł prawa dotyczących zagadnień powstających we wszystkich aspektach działalności samorządu terytorialnego 
  • umowy i porozumienia Sporządzamy i analizujmy projekty umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności przy udzielaniu zamówień publicznych i doradztwo prawne na etapie ich wykonywania. Przygotowujemy porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej. 
  • pomoc w sporządzaniu uchwał organów stanowiących i wykonawczych oraz decyzji administracyjnych Sporządzamy i weryfikujemy projekty w/w dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i techniką legislacyjną. Reprezentujemy również naszych Klientów przed sądami administracyjnymi, w przypadku zakwestionowania ich przez organy nadzoru lub uprawnione podmioty.
  • bieżącą obsługę W zakresie oferowanej przez nas stałej obsługi, uczestniczymy m.in. w posiedzeniach organów kolegialnych (udział w sesjach rady, udzielanie opinii i wyjaśnień w zakresie podejmowanych uchwał, wyjaśnianie kwestii proceduralnych), w naradach i negocjacjach – (udzielanie opinii i konsultacji podczas narad tematycznych, prowadzenie w imieniu organów wykonawczych negocjacji z podmiotami trzecimi). Oferujemy pomoc w sporządzaniu zarządzeń, regulaminów, okólników oraz prowadzimy bieżący monitoring w zakresie zmian przepisów. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ