Obszary praktyk

Sektor Zbrojeniowy

Przedsiębiorcy działający na rynku produkcji i obrotu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym wpisywać muszą swoje działania w ramy szczególnych regulacji prawnych dotyczących przemysłu obronnego. Obsługa prawna tej branży powinna służyć efektywnemu i bezpiecznemu wykonywaniu założeń biznesowych. Oferując pomoc prawną sektorowi zbrojeniowemu, oddajemy do dyspozycji naszych Klientów specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, zdobyte w obszarze m.in. kontraktowania produkcji i dostaw materiałów wybuchowych i amunicji, zabezpieczenia praw własności przemysłowej, praw autorskich i know-how, doradztwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w sektorze zbrojeniowym. Wspieramy Klientów w tworzeniu zasad współpracy w zakresie dystrybucji broni i amunicji, z uwzględnieniem aspektów prawa międzynarodowego.

Skontaktuj się

Piotr Folgier

radca prawny

email: p.folgier@ostrowski-legal.net

tel: +48 502 280 038

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Piotr Folgier

radca prawny

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotu przemysłu zbrojeniowego Udzielamy pomocy prawnej w zakresie działalności przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem wymogów rynku obronnego (obowiązki regulacyjne dotyczące obrotu i wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji, utrzymanie mocy produkcyjnej). Wspieramy w prawidłowej realizacji współpracy podmiotów działających na polskim i zagranicznym rynku zbrojeniowym, poprzez tworzenie lub weryfikowanie oraz negocjowanie umów np. dostawy, serwisowych, w zakresie CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni).
  • Konsultacje związane z systemem compliance Oceniamy procedury działania przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące normy prawne odnoszące się do działalności sektora zbrojeniowego oraz wewnętrze regulacje danego podmiotu. W szczególności, dokonujemy analizy prawidłowości ochrony danych osobowych, zasad zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zapisów regulaminów i wytycznych w sferze prawa pracy. Doradzamy w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych.
  • Zabezpieczanie praw własności przemysłowej, praw autorskich Opracowujemy zasady zachowania lub pozyskania praw własności przemysłowej, autorskich, w ramach zdobywania przez naszych Klientów nowych rynków zbytu dla produktów zbrojeniowych czy w ramach modernizacji technologii produkcji broni, amunicji i sprzętu wojskowego. Sporządzamy, negocjujemy i modyfikujemy umowy licencyjne, uczestniczymy z głosem doradczym w transferach know-how.
  • Wsparcie w zakresie spraw korporacyjnych Oceniamy, weryfikujemy i współtworzymy dokumentację zarządczą. W sytuacji prowadzenia działalności pod kontrolą Skarbu Państwa, doradzamy z uwzględnieniem uwarunkowań szczególnego ładu korporacyjnego. Analizujemy planowane zmiany podmiotowe przedsiębiorstwa, wskazując narzędzia do ich realizacji i ryzyka biznesowe.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ