Obszary praktyk

Suplementy diety

Suplementy diety są produktami coraz bardziej popularnymi na polskim rynku środków spożywczych. W odniesieniu do tego sektora, przepisy ustaw wyraźnie rozgraniczają kategorię suplementów diety od produktów leczniczych. Oznacza to, że przepisy regulujące wprowadzanie ich na rynek, nie są tak surowe, jak wymagania stawiane przez Prawo farmaceutyczne. Szczególnie istotny w tym kontekście jest fakt, że uregulowania w zakresie reklamy produktów leczniczych nie są stosowane w stosunku do reklamy suplementów diety, nawet odpowiednio.

Skontaktuj się

Piotr Folgier

radca prawny

email: p.folgier@ostrowski-legal.net

tel: +48 502 280 038

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Piotr Folgier

radca prawny

Oferujemy:

  • Sprawdzenie dopuszczalności rejestracji danego produktu jako suplementu diety Analiza, czy dany produkt może zostać zgłoszony jako suplement diety, jest zabiegiem niezbędnym przed rozpoczęciem starań o wprowadzenie go do obrotu. Mamy w tym zakresie doświadczenie. 
  • Przygotowywanie dokumentacji oraz oznakowania opakowań Kancelaria oferuje pomoc w zakresie opracowywania wymaganej dokumentacji, jak i doradztwo dotyczące wymagań odnośnie do prawidłowego opracowania opakowań suplementów. 
  • Przeprowadzenie procesu rejestracji w Głównym Inspektoracie Sanitarnym Rejestracja suplementu diety, mimo że wyraźnie mniej rygorystyczna niż wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego, powoduje konieczność złożenia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego szeregu prawidłowo wypełnionych dokumentów. W ramach naszej dotychczasowej działalności, Kancelaria podejmowała się wielokrotnie wnikliwej analizy, w trakcie której, rzetelnej ocenie i weryfikacji podlegał skład zaprezentowanego przez Klienta preparatu. Nasi prawnicy kontrolowali prawidłowość i zgodność z obowiązującymi normami prawnymi wszystkich dokumentów, w tym przede wszystkim materiału dokumentacyjnego, który ma zostać przekazany do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
  • Tworzenie i negocjowanie umów obejmujących swym zakresem dystrybucję suplementów diety Kancelaria zapewnia pomoc i wsparcie przy redagowania umów, negocjowaniu wstępnie przyjętych warunków, tak by osiągnąć kompromis pomiędzy stronami, jak i poszanowanie uregulowań prawa żywnościowego. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ