Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Płace pracowników w Polskim Ładzie – podatki i składki ZUS – kup opracowanie wraz z gotowymi wzorami wniosków i oświadczeń


1 stycznia 2022 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie Polskim Ładem. Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie, w którym punkt po punkcie przedstawiamy wprowadzone zmiany podatkowe i składkowe w zakresie płac pracowników. Do opracowania załączamy również:

 • wzory oświadczeń lub wniosków, jakie mogą składać płatnikowi pracownicy w związku z tymi zmianami – edytowalne pliki gotowe do użytku,
 • tabele porównawcze wynagrodzeń – przed i po wejściu w życie nowych przepisów prawa,
 • skrótowe opracowanie adresowane do pracowników.

 

Spis treści:

 • Koniec z odliczaniem składki zdrowotnej od podatku
 • Obniżanie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy – zmiana zasad
 • Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania należnych składek
 • Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek – wyższa „kwota wolna od podatku”
 • Wzrost progu podatkowego z 85 525 zł do 120 000 zł
 • Ulga dla klasy średniej
 • Zwolnienie przychodów rodziców co najmniej 4 dzieci / pracujących emerytów / powracających do Polski
 • Wniosek pracownika o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu
 • Wzrost kwoty przychodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów z 85 528 zł do 120 000 zł
 • Oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia się z dzieckiem w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci
 • Zmiana wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Podniesienie wynagrodzenia minimalnego
 • Posumowanie
 • Tabele porównawcze wynagrodzeń
 • Wzory wniosków i oświadczeń pracownika
 • Skrótowe opracowanie dla pracowników

 

Opracowanie dostępne jest w Wirtualnym Centrum Wiedzy w cenie 39 zł.  Kup w naszym Centrum Wiedzy: LINK.

 

Marta Trzeciak

radca prawny
Umów konsultację

Płace pracowników w Polskim Ładzie – podatki i składki ZUS – kup opracowanie wraz z gotowymi wzorami wniosków i oświadczeń

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

4 / 1 / 2022

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ