Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Sygnalizacja prawna – newsletter działu prawa korporacyjnego – czerwiec 2019


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić do lektury kolejnego numeru newslettera Sygnalizacja prawna, przygotowanego przez dział prawa korporacyjnego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.

 

Ideą newslettera jest cykliczne (raz w miesiącu) przekazywanie Państwu istotnych informacji oraz zmian dotyczących prawa korporacyjnego, zebranych i opisanych przez zespół specjalistów naszej Kancelarii.

 

W bieżącym numerze możecie Państwo zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

p r a w o   p o d a t k o w e

  • Odroczenie nowych zasad poboru WHT i projekt objaśnień podatkowych dotyczących WHT.
  • Zmiany w przepisach 2019 – atrakcyjne podatkowo finansowanie wewnętrzne spółek w CIT.

 

p r a w o   p r a c y

  • Zmiany w Kodeksie pracy.

 

w ł a s n o ś ć   i n t e l e k t u a l n a

  • Zmiana ustawy prawo własności przemysłowej w zakresie roszczeń Uprawnionego.

 

p r a w o   g o s p o d a r c z e

  • Powrót odrębnego postępowania gospodarczego zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Zmiana definicji konsumenta zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.
  • Omówienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (VI Aca 509/17).

 

p r a w o   s p ó ł e k

  • Osobista odpowiedzialność członka zarządu Sp. z o.o. na podstawie art. 299 KSH.

 

k a l e n d a r i u m

  • W czerwcu 2019 uchwalono/ogłoszono.

 

Aby uzyskać dostęp do newslettera prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej (Zapisz się do Newslettera Sygnalizacja Prawna). Po dokonaniu zapisu otrzymacie Państwo zwrotnie pocztą elektroniczną pełną wersję newslettera.

Sygnalizacja prawna – newsletter działu prawa korporacyjnego – czerwiec 2019

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera „Sygnalizacja Prawna”. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania Newslettera „Sygnalizacja Prawna”, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

4 / 7 / 2019

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ