Koronawirus
Informacja Prawna

Zapisz się, aby otrzymać:

Alert prawny COVID-19

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

2 kwietnia 2020_1

Alert prawny COVID-19: Komentarz do Pakietu Ustaw Tarczy Antykryzysowej

 

Szanowni Państwo,
oddajemy do Państwa dyspozycji komentarz naszych ekspertów do pakietu ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej. Mamy nadzieję, że opracowanie to, choć nie będące poradą czy rekomendacją do podejmowania konkretnych kroków, okaże się pomocne w działaniach minimalizujących skutki bezprecedensowej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

 

Cały nasz 50-osobowy Zespól jest nieprzerwanie do Waszej dyspozycji. Życzymy zdrowia oraz wytrwałości.
Zespół Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

2 kwietnia 2020

Alert prawny COVID-19: Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z Polskiego Funduszu Rozwoju

 

W związku ze skutkami COVID-19, przewiduje się szersze kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) w ramach realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Do form wsparcia zalicza się w szczególności: obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowania do spółek osobowych, a także udzielania pożyczek, gwarancji oraz poręczeń, także formach bezzwrotnych. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosił aż 11.700.000.000 zł.

 

Więcej w naszym alercie.

1 kwietnia 2020

Alert prawny COVID-19: Ustawa antykryzysowa – nowe regulacje, nowe obowiązki dla Zamawiającego i Wykonawcy

 

W tzw. ustawie antykryzysowej, której przepisy już obowiązują, znalazły się także istotne regulacje dotyczące zamówień publicznych. W szczególności, Zamawiający i Wykonawcy, którzy aktualnie realizują umowy w sprawie zamówień publicznych, powinni zapoznać się z nowymi regulacjami, zwłaszcza, że przewidziano w nich dodatkowe obowiązki.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

31 marca 2020

Alert prawny COVID-19: Zabezpieczenia pracy zdalnej – 17 wskazówek

 

Zlecając pracownikom pracę zdalną nie można zapominać o wprowadzeniu adekwatnych zabezpieczeń mających na celu zabezpieczyć dane należące do przedsiębiorstwa. W tym alercie prezentujemy listę 17 rozwiązań, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzanych przez Państwa danych osobowych.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

30 marca 2020

Alert prawny COVID-19: Środki pomocowe w ramach ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców

 

Do systemów wsparcia w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” należą środki przewidziane w ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców. Stanowią one uzupełnienie środków przewidzianych w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

 

W związku z epidemią COVID-19 warunki uzyskania wsparcia w ramach pomocy publicznej zostały znacznie rozszerzone, a warunki ubiegania się o wsparcie uelastycznione. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki pomocowe przed formalnym wszczęciem procesu restrukturyzacji. O środkach pomocowych piszemy w naszym alercie.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

27 marca 2020

Alert prawny COVID-19: Zasiłek opiekuńczy a wydłużenie okresu zamknięcia szkół

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami Tarczy antykryzysowej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać przedłużony o kolejne 14 dni, a nadto możliwe będzie skorzystanie z niego za okres wstecz, tj. począwszy od 26 marca 2020 r. Jakie są drogi postepowania w przypadku udzielenia dodatkowego zasiłku? Jakie dokumenty ma złożyć pracownik? O tym w naszym alercie.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

26 marca 2020_2

Alert prawny COVID-19: Koronawirus a rezerwacja na booking.com

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez booking.com, jeżeli ktoś nie może wylecieć na urlop lub musiałby w państwie przyjmującym przejść procedurę przymusowej kwarantanny, może odzyskać wszelkie zainwestowane pieniądze – nawet w przypadku oferty bezzwrotnej.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

26 marca 2020_1

Alert prawny COVID-19: Pomoc dla osób objętych kwarantanną udzielana przez gminy

 

Działania władz publicznych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkują nakładaniem obowiązkowej kwarantanny – wczorajsze dane wskazują, że jest już nią objętych ponad 70 tys. osób. A w jaki sposób gminy mają udzielać wsparcia takim osobom? O tym w naszym alercie.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

26 marca 2020

Alert prawny COVID-19: Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku dla wszystkich podatników

 

Dziś rano na Twitterze Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o przedłużeniu terminu do złożenia deklaracji CIT-8 oraz zapłaty podatku do dnia 31 maja 2020 roku. Skorzystać mają wszyscy.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

25 marca 2020_3

Alert prawny COVID-19: Projekt ustawy antykryzysowej – prawo zamówień publicznych

 

Wyczekiwany zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiających projekt tzw. ustawy antykryzysowej w nieznacznym stopniu dotyka materii prawa zamówień publicznych i trudno byłoby potwierdzić, że wychodzi naprzeciw wyzwaniom przed jakimi stają Wykonawcy i Zamawiający.

 

Z uwagi na planowane wprowadzenie nowych obowiązków dla Wykonawców i Zamawiających przewidzianych w projekcie, zwracamy uwagę na nowe projektowane regulacje. Więcej w naszym alercie.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

25 marca 2020_2

Alert prawny COVID-19: RODO a przypadek zachorowania w przedsiębiorstwie

 

Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych opublikowano kolejne oświadczenie, w którym odniosła się szerzej m.in. do kwestii przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. Co w przypadku zachorowania pracownika w przedsiębiorstwie? Czy można ujawnić jego dane wśród reszty pracowników? Więcej w naszym alercie.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

25 marca 2020_1

Alert prawny COVID-19: Przedłużenie terminu do złożenia zeznania i zapłaty CIT-8 tylko dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 

Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawdź komu może zostać wydłużony termin do zapłaty CIT-8.

 

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

25 marca 2020

Alert prawny COVID-19: Jak postępować po przekroczeniu granicy?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową jest obowiązana odbyć kwarantannę. Jak należy postępować w przypadku przekroczenia granicy? Czy domownicy osoby wracającej z zagranicy również podlegają obowiązkowej kwarantannie? O tym w naszym alercie.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

24 marca 2020_1

Alert prawny Covid-19: Odpowiedzi na pytania firm członkowskich Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw

 

Nasza Kancelaria odpowiedziała na wątpliwości firm członkowskich Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać najświeższe informacje prawne, dlatego przekazujemy Państwu zaktualizowane odpowiedzi w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii.

 

W załączeniu odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. ZUS na razie nie potwierdza traktowania oficjalnego skierowania na kwarantannę jako L-4, mówi o luce prawnej. W jaki sposób procedować ten typ zwolnienia, czy pracownik musi się kontaktować z lekarzem w celu wystawienia zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

 

2. Czy pojawiły się wnioski dotyczące zwrotu 40% wynagrodzenia i ZUS w przypadku spadku obrotów w firmie?

ODPOWIEDŹ

 

3. Jaka jest droga postępowania z pracownikami wracającymi z zagranicy w przypadku gdy:

 

a) pracownik ma możliwość pracy zdalnej, a na lotnisku został poinformowany o obowiązkowej kwarantannie domowej, nie otrzymał decyzji bądź innego dokumentu wiążącego dla pracodawcy?

 

b) pracownik nie ma możliwości pracy zdalnej, a na lotnisku został poinformowany o obowiązkowej kwarantannie domowej, nie otrzymał decyzji bądź innego dokumentu wiążącego dla pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

4. W związku z panującą pandemią w firmie X zostały odwołane wszelkie szkolenia i egzaminy dla pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W związku z tym, co z uprawnieniami (np. kart kierowcy, uprawnienia energetyczne, cieplne), których termin ważności aktualnie mija?

ODPOWIEDŹ

 

5. Czy można dopuścić do pracy pracownika bez ważnych badań okresowych? Obecnie są trudności w ich odnowieniu. Co zrobić z pracownikiem, u którego pracodawca stwierdzi na terenie zakładu podwyższoną temperaturę, kaszel?

ODPOWIEDŹ

 

6. Co dzieje się z firmą i jej pracownikami w przypadku stwierdzenia chociażby jednego potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa u pracownika firmy?

ODPOWIEDŹ

 

7. Czy można nakłonić pracownika do wykorzystywania urlopu zaległego za 2019 r. i urlopu za rok bieżący „bez jego zgody”?

ODPOWIEDŹ

 

24 marca 2020

Alert prawny Covid-19: Ułatwienia ZUS dla przedsiębiorców – aktualizacja uproszczonej procedury o odroczenie lub zawieszenie składek – skorzystaj z ulg

 

W związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, nie stanowi pomocy publicznej, ZUS w dn. 23 marca 2020 r. na swojej stronie internetowej udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z takiej formy wsparcia. Dowiedz się więcej na temat wniosków z naszego alertu i skorzystaj z ulg ZUS.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

23 marca 2020

Alert prawny Covid-19: Omówienie projektu tarczy antykryzysowej

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że nasza Kancelaria zapoznała się z projektowanymi rozwiązaniami, dotyczącymi wyczekiwanej przez przedsiębiorców tzw. „tarczy antykryzysowej” oraz zaangażowała się w dotyczący jej proces legislacyjny.

 

Pomimo bardzo wąskich ram czasowych, w jakich mogliśmy działać, opracowaliśmy uwagi do projektu ustawy, które przekazaliśmy Pracodawcom Pomorza i Kujaw oraz Pracodawcom RP, do wykorzystania na forum Rady Dialogu Społecznego.

 

Zdając sobie sprawę, jak wielką wagę ma ten projekt dla Państwa i jakie oczekiwania są z nim związane, udostępniamy Państwu nasze szczegółowe komentarze do projektowanych przepisów, wraz z ogólniejszymi refleksjami.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

20 marca 2020_3

Alert prawny Covid-19: Funkcjonowanie sądów podczas stanu zagrożenia epidemicznego

 

17 marca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego w Polsce, w piśmie skierowanym m.in. do Prezesów Sądów Apelacyjnych w całym kraju zarekomendowało między innymi wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych (nie dotyczy to spraw, w których w/w pisma już zostały wysłane).

 

Ponadto zostało polecone, aby wstrzymać wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi. Konsekwencją tego, dnia 18 marca 2020 r. na stronach sądów apelacyjnych zaczęły pojawiać się zarządzenia Prezesów tych sądów w odpowiedzi na rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości.

Oznacza to, iż przy zniesieniu z wokand rozpraw wyznaczonych od 13 do 31 marca 2020 r., kolejne zarządzenia Prezesów Sądów są jeszcze dalej idące.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, iż ani minister ani urząd nie mogą zdecydować o zawieszeniu czy ograniczeniu pracy sądów oraz wstrzymaniu biegu terminów procesowych i materialnoprawnych. Wymagają one interwencji legislacyjnej. Wskazane zostało, iż trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Szczegółowe propozycje zmian w kontekście uregulowania biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształtu niektórych stosunków prawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją ustawy.

 

Tekst: Marcelina Mikołajczyk, aplikantka radcowska

20 marca 2020_2

Alert prawny Covid-19: Pomoc publiczna dla przeciwdziałania skutkom epidemii

 

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla Państw Członkowskich w jaki sposób mogą wykorzystać pomoc publiczną dla przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 dla gospodarki. Dowiedz się jakie środki pomocowe uzyskają akceptację Komisji Europejskiej i będą mogły być stosowane przez Państwa Członkowskie dla ratowania gospodarki.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

20 marca 2020_1

Alert prawny COVID-19: Nowe stopy procentowe NBP – co oznaczają dla przedsiębiorców?

W związku z wystąpieniem stanu epidemicznego w Polsce, podejmowane są kolejne decyzje, które mają wpływ na gospodarkę i stosunki między przedsiębiorcami. W dniu 17 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej uchwaliła nowe stopy procentowe NBP. Takie decyzje nie były podejmowane od 2015 r., przez co uchwała RPP budzi wiele kontrowersji.

 

Co dla przedsiębiorców oznacza zmniejszenie stopy referencyjnej z 1,5 % na 1% w chwili obecnej? Oznacza to, iż od dnia wejścia w życie uchwały RPP, tj. od dnia 18 marca 2020 r., uległa zmianie wysokość odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek maksymalnych.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

20 marca 2020

Alert prawny COVID-19: Wstępne założenia tarczy antykryzysowej – wsparcie dla pracowników i pracodawców

W związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa, w ubiegłą środę 18 marca 2020, rząd RP ogłosił pakiet pomocowy dla gospodarki. Będzie to tzw. tarcza antykryzysowa. Obecnie czekamy na opracowanie projektu ustawy w tym zakresie. Niemniej jednak premier zapowiedział, że pakiet antykryzysowy będzie składał się z 5 filarów.

 

Szacunkowa wartość całego pakietu to ok. 212 mld zł. W alercie wskazujemy główne założenia tarczy – szczegóły rozwiązań przyjętych przez rząd będą znane dopiero po zaprezentowaniu finalnego projektu ustawy, o czym będziemy informować.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

19 marca 2020_3

Ograniczenia handlu – jak rozumieć pojęcie „obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2”?

Rozporządzeniem z 13 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania stan zagrożenia epidemicznego. Konsekwencją jego wprowadzenia są m.in. regulacje przewidujące ograniczenia w zakresie handlu i usług. Ograniczenie w zakresie handlu detalicznego jak i prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej ustanowione zostało w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 .

 

Jak interpretować to pojęcie? Czy Twoja działalność objęta jest zakazem handlu wobec rozporządzenia?

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

19 marca 2020_2

Środki ostrożności pracodawcy i pracownika w związku z zagrożeniem COVID-19

 

Trwające zagrożenie epidemiczne wymaga nadzwyczajnych środków ostrożności ze strony pracodawców i pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z naszym alertem prawnym, w którym odpowiadamy m.in. na pytanie „Czy pracodawca może samodzielnie kierować pracowników podejrzanych o zakażenie do miejsca odosobnienia?”.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

19 marca 2020_1

Pomoc Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

W dniu 18 marca 2020 r. Minister Obrony Narodowej swoją decyzją numer 41/MON, polecił wydzielenie do pomocy Policji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wykonywanie zadań następuje od dnia 19 marca 2020 r., od godz. 00:00.

19 marca 2020

Zagrożenie koronawirusem a ciągłość zarządzania

 

Obowiązkowa kwarantanna czy hospitalizacja może objąć również zarządzających i właścicieli firm, co w konsekwencji przejawi się zakłóceniami w ciągłości zarządzania przedsiębiorstwem. Ciągłość zarządzania należy zabezpieczyć od strony formalnej, ustalając odpowiednie „zastępstwa” w postaci pełnomocnictw, prokur, czy nawet rozszerzenia składu zarządu.

 

Czy Twoja firma jest przygotowana na takie zdarzenia?

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

18 marca 2020_2

Koronawirus a projekty unijne

 

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje wiele negatywnych reperkusji. Do obszarów dotkniętych konsekwencjami koronawirusa należą także projekty finansowane z funduszy unijnych.

 

W naszym alercie piszemy o wskazówkach dotyczących możliwości podjęcia inicjatywy przez beneficjentów, wydanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

18 marca 2020

Ułatwienia ZUS dla przedsiębiorców – uproszczone wnioski o odroczenie lub zawieszenie składek [aktualizacja]

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) przedstawił szczegółowe informacje dotyczące ulg dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Przedsiębiorca, który z powodu epidemii ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z już zawartej z ZUS umowy (o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności), może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

 

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

 

ZUS umieścił na swojej stronie internetowej wzory wniosków (odrębne dla osób prowadzących pełną księgowość i nieprowadzących pełnej księgowości). Tak jak dotąd, wniosek trzeba będzie uzasadnić. Dlatego należy wskazać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Osoby prowadzące pełną księgowość do wniosku muszą dodatkowo dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 r. oraz dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej (wnioski będą bowiem rozpatrywane w ramach pomocy de minimis).

 

Wypełniony wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą (LINK).

 

Tradycyjnie udzielenie ulgi następować będzie w formie umowy. Dlatego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS prześle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą. Podpisane dokumenty trzeba będzie przekazać z powrotem i zostawić w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub pocztą. Nowością jest wprowadzenie możliwości wysłania dokumentów do ZUS w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (LINK). Trzeba będzie jednak wysłać również papierowe oryginały dokumentów (nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego). W przeciwnym wypadku ZUS uzna, że umowa nie została zawarta.

 

Zobacz plik PDF

 

Tekst: r.pr. Sylwia Benc

Kontakt: s.benc@ostrowski-legal.net tel. 726 475 012

17 marca 2020_3

Jak zorganizować pracę w przedsiębiorstwie podczas epidemii koronawirusa?

 

Z myślą o pracodawcach, a w szczególności przedsiębiorstwach produkcyjnych, opracowaliśmy informator prawny dotyczący organizacji pracy w przedsiębiorstwach w dobie zagrożenia epidemicznego. Stan prawny na 17.03.20.2020 godz. 14:30.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

17 marca 2020_2

Ułatwienia ZUS dla przedsiębiorców – uproszczone wnioski o odroczenie lub zawieszenie składek

ZUS wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy w związku epidemią koronawirusa będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Ma to dotyczyć wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.

Na stronie ZUS wciąż jednak brak szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Kancelaria trzyma rękę na pulsie i na bieżąco monitorujemy wszelkie informacje w tym zakresie.

17 marca 2020_1

Funkcjonowanie Kancelarii w czasie zagrożenia epidemicznego – nieprzerwane działanie

 

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące funkcjonowania Kancelarii w tym szczególnym czasie, jakim jest stan zagrożenia epidemicznego.

 

Priorytetem dla nas jest nieprzerwana i skuteczna obsługa naszych Klientów oraz bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz współpracowników.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

16 marca 2020

ALERT PRAWNY COVID-19: Koronawirus a płatność ZUS – skorzystaj z ulgi w ZUS

 

Przedsiębiorco, dzisiaj upływa termin płatności ZUS. Obecna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego w Polsce daje możliwość skorzystania z ulg, w tym odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek ZUS.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

10 marca 2020

Przygotuj swój biznes na skutki koronawirusa

Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 może negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw i relacje biznesowe. Szerząca się epidemia i działania prewencyjne podejmowane przez poszczególne władze państwowe już teraz skutkują ograniczeniami w produkcji, zakłóceniami dostaw i innymi ograniczeniami w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym.

 

Jeżeli doświadczasz lub spodziewasz się problemów w tym zakresie zabezpiecz już teraz swoje przedsiębiorstwo przed roszczeniami kontrahentów i klientów za niewykonanie umów i należycie przygotuj się do ewentualnych sporów na tym tle.

Co oferujemy?

 • ocenę dopuszczalności zmiany warunków umów lub ich rozwiązania w związku z zakłóceniami wywołanymi epidemią,
 • analizę możliwości zastosowania klauzuli lub instytucji tzw. „siły wyższej” przez Ciebie lub Twoich kontrahentów,
 • ustalenie i weryfikacja zagranicznych i międzynarodowych przepisów regulujących ograniczenia obrotu międzynarodowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
 • ustalenie i weryfikacja obszarów występowania kwarantanny, ograniczeń handlowych, transportowych, produkcyjnych i innych w związku z zagrożeniem koronawirusem,
 • analizę skutków prawnych niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązań przez Ciebie i Twoich partnerów biznesowych, ocena zakresu ewentualnych roszczeń kontraktowych,
 • przygotowanie korespondencji do kontrahentów informujących o możliwych opóźnieniach lub niewykonaniu zobowiązań (limitacja szkód),
 • redagowanie aneksów i porozumień zmieniających warunki umów i ich negocjowanie,
 • zabezpieczenie dowodów potwierdzających niewykonanie umów z powodu epidemii koronawirusa na potrzeby renegocjacji umów i ochrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami kontrahentów i klientów,
 • podejmowanie czynności przed właściwymi organami lub sądami w celu ograniczenia ryzyka roszczeń kontrahentów i klientów oraz reprezentacja w sporach,
 • weryfikację rządowej „listy antywywozowej” i monitorowanie aktualizacji ww. listy,
 • podejmowanie czynności przed organami celnymi w przypadku nieuzasadnionego stosowania ograniczeń obrotu, np. odmowy wywozu określonych towarów,
 • wsparcie i udział współpracujących z nami zagranicznych kancelarii, w tym z Włoch, Niemiec i ChRL.

Co można zyskać w ramach pomocy?

 • zabezpieczenie biznesu przed roszczeniami kontrahentów i klientów,
 • należyte przygotowanie się do ewentualnych sporów,
 • kompleksowe wsparcie specjalistów z dziedziny prawa cywilnego, prawa handlowego i obrotu międzynarodowego.

 

Pytania prosimy kierować do:

r. pr. Michał Zachorski 

m.zachorski@ostrowski-legal.net

+48 608 699 488

 

Pobierz naszą grafikę dot. zabezpieczenia biznesu przed skutkami koronawirusa.

 

6 marca 2020

Prawo pracy a koronawirus – biuletyn informacyjny dla pracodawców

W związku z odnotowanym 4 marca 2020 roku pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce oraz przyjętą specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w oparciu także o wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy, Dział Prawa Pracy Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy opracował biuletyn informacyjny dla pracodawców.

 

Z przygotowanym przez naszych prawników materiałem można się zapoznać po kliknięciu TUTAJ

Udostępnij

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ